AramaArama
Gıda Hattı

Deniz hayvanı mavi yengeç nedir? Yengeç yetiştiriciliği nasıl yapılır?

12 Eylül 2021, 12:05
Paylaş
Deniz hayvanı mavi yengeç nedir? Yengeç yetiştiriciliği nasıl yapılır?
Deniz hayvanı mavi yengeç nedir? Yengeç yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Yengeç ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki deniz hayvanı Yengeç nedir? Yengeç  yetiştiriciliği nasıl yapılır? 

Deniz hayvanı mavi yengeç nedir? Yengeç yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Yengeç ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki deniz hayvanı Yengeç nedir? Yengeç  yetiştiriciliği nasıl yapılır? 

Deniz hayvanı mavi yengeç nedir?

Erkek yengeçlerin boyu 9 cm, genişliği, kabuğun iki yanındaki dikenlerle birlikte, 22 cm'dir. Dişiler ise bundan daha küçüktür. Boyları 7.5 cm, genişlikleri, yine aynı şartla, 18 cm'dir. Sırt kabuğunun iki yanında dokuzar adet diken bulunur.

Genellikle leşle beslenen mavi yengeçlerin saprotrof veya omnivor olanları da vardır. Yaşam döngülerinin farklı aşamalarında plankton, balık, bitki, yumuşakça ve kabuklularla beslenirler.

Yengeç yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Mavi yengeç, dünya üstünde en çok avlanan yengeç türüdür. Tadı sebebiyle pek çok ülkede yüksek değer görmektedir. Mavi yengeç adını yürüme ayaklarında bulunan mavi renkten alır. Dikenlerinin ve masfalların uçları ise pas kırmızı renge bürünmüştür. Dişi mavi yengeç, erkek mavi yengeçten gövdenin altına kıvrılmış karın halkalarına göre ayırt edilir. Karın halkalarının yapısı her iki yengeç cinsinde farklıdır. Erkek yengeçler dişilere nazaran daha hızlı büyürler.

Mavi yengeç yetiştiriciliği son dönemlerde mavi yengeçlerin soyunun tükenmesi sebebiyle büyük önemli hale gelmiştir. Özellikle Kore Çin gibi ülkeler bu konu da lider konumundadır. Mavi yengeci yetiştirmede iki yöntem izlenebilmektedir. Bunların başında çamur alanlarında yetiştirme gelir. Çamur alanları geniş olursa stoklama daha az yapılır ve yemleme yöntemi uygulanmaz. Böylesi bir durumda doğal yemler yetiştirmek için yeterlidir ve ek yemleme uygulanmaz. İkinci yöntemde ise birim alana daha sık stoklama yapılır ve elden beslenme yöntemi uygulanır.

Mavi yengeç yetiştiriciliği besi dönemi ortalama 4 aydır. Fakat bu yöntemde dahi stoklama m2 başına 3 – 4 adettir. Bazı girişimciler stoklamayı alan başına 15 adede yükseltse de bu durum ölüm oranının artmasına neden olur. Buna ilave olarak gram olarak stoklanan yengeçler, 3 – 5 aylık bir sürecin neticesinde pazara sevk edilmektedir. Bunun için yengecin belirli gram miktarına yükselmesi ve satış için uygun olması gerekir.

Kuluçkahanelerde yetiştirilen mavi yengeçler 25 mg olması durumunda besin alanlarına nakledilirler. El ile besleme yöntemiyle de gelişme kısa bir süre içinde tamamlanır. Yapılan bilimsel çalışmalar da mavi yengeç yetiştiriciliği yapmak isteyenlerin bunu insan eliyle yapabileceklerini ve bu yöntemin gelecek için büyük umutlar vaat etiğini göstermiştir.

Mavi yengeç üretimi nasıl yapılır?

Mavi yengeç yetiştiriciliği yapmak isteyenler bu yengeç çeşidinin üretimi hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Üretim, belirli prosedürler dahilinde yapılmalı ve gerekli olan şartların haricine çıkılmamalıdır. Yetiştiricilik için uygun bölge denize dik inen kayalıklar altındaki durgun sulardır. Öte yandan bu kayalıklar altında bulunan deltalar da uygundur. Buna ilave olarak yayvan çamurlu topraklarla hazırlanmış havuzlar da mavi yengeç üretimi için idealdir.

Mavi yengeçler leş yiyen hayvanlardır. Başka hayvanlarla beslenir. Belirli dönemlerde ise balık, bitki ve kabukluların tüketicisidir. Mavi yengeç yetiştiriciliği yapanlar bu canlıları ortalama 15 derece olması gerekir. Fakat sıcaklığın 33 derece üstüne çıkması ölümcül sonuçlara neden olabilir. Mavi yengeçler ani derece değişimlerine karşı direnç gösterirler. Su tuzluluğu da hemde önemlidir. Bu canlıların gereksinimleri ara sıra değişkenlik gösterir. Suyun tuzluluk derecesi binde üç dolayında olmalıdır. Su PH’ı ise 6 altına düşmemelidir ve PH 6 – 8 arasında değişir.

Ülkemizde mavi yengeç yetiştiriciliği yapabilmek için evvela çiftlik kurmak gerekir. Çiftlik kurulumu için alan seçimi bir hayli önemlidir. Hem akarsu ve deniz ağzında hem de özel havuzlarda üreticilik yapılabilir. Havuzların tuzluluk derecesi ve filtreleme sistemi doğru bir biçimde ayarlanmalıdır. Diğer yetiştirme biçiminde ise yengeçlerin az tuzlu sulardan doğal ortama nakledilmesi ve 28 aylık bir süreç boyunca ekonomik boyuta gelmelerinin beklenmesi gerekir.

Mavi yengeç üretimi pek çok aşamalardan oluşsa da bunların en önemlisi pazarlama aşamasıdır. Pazarlamada dünya liderleri Japonya ve Çin gibi ülkelerdir. Fakat özellikle Avrupa ülkeleri mavi yengeç tüketiminin oldukça yüksek olan bölgelerdir. Amerika, Portekiz ve Kanada Avrupa ülkelerini tüketim oranına göre takip etmektedir. Ülkemizde henüz mavi yengeç yetiştiriciliği önemli ölçüde yayılmamıştır. Fakat bu alanda başarılı bir tesis kurmak, üretimi kurallar çerçevesinde yürütmek büyük gelir elde etmenize neden olabilir.

Mavi yengeç tesisi kurmak

Mavi yengeç yetiştiriciliği yapmak isteyenler öncelikle yengeç tesisi kurmalıdırlar. Bu tesisin kurulumu için size gerekli şeyleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

  • 10 tane olgun dişi mavi yengeç,
  • 2 adet 1m3 tank,
  • Kum,
  • 4 mekanik filtreleme sistemi ve biyo filtre,
  • 400 L kuluçka tankı,
  • Silindirik 500 L tank,
  • Silindirik 2000 L tank,
  • Deney şişesi,
  • Damlalık.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.