AramaArama
Gıda Hattı

Deniz hayvanı Mahi Mahi Balığı nedir? Mahi Mahi Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır?

8 Eylül 2021, 15:42
Paylaş
Deniz hayvanı Mahi Mahi Balığı nedir? Mahi Mahi Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır?
Deniz hayvanı Mahi Mahi Balığı nedir? Mahi Mahi Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Mahi Mahi Balığı ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki deniz hayvanı Mahi Mahi Balığı nedir? Mahi Mahi Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Deniz hayvanı Mahi Mahi Balığı nedir? Mahi Mahi Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Mahi Mahi Balığı ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki deniz hayvanı Mahi Mahi Balığı nedir? Mahi Mahi Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Mahi Mahi Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır?

İngilizce mahimahi olarak bilinen ve ülkemizde Lambuga ismiyle tanınan bu balık ülkemiz sularında da ara sıra avlanan bir balık türüdür. Nedense et kalitesi ülkemiz halkı tarafından pek sevilmediği ya da nasıl pişirilececeği eksiksiz olarak bilinmediği için fiyat bakımından ucuzdur. Ucuz olarak pazarlanmasındaki bir neden de göçmen bir balık olması sebebiyle fazla yakalanmaması ve halkımız tarafından tanınmamasıdır. Dış ülkelerde ise fiyat bakımından nor- mal bir değere sahiptir. Özellikle spor balıkçılığı için önemli kabul edilir. Çünkü iri bir balık olarak alta ile avcılığının zevkli olduğu söylenebilir.

Hawai, Florida, Avusturalya'da son senelerde yetiştirilmeye başlanan bir balıktır. Yetiştiriciliğinin ilgi çekmesinin ana sebebide gelişmenin çok hızlı olmasıdır Altı ay içinde 2 kg., bir senede ise 8-9 kg- canlı ağırlığa ulaşabilmektedir.

Bu hızlı gelişme özelliği sebebiyle kusursuz bir kültür balığı gözüyle bakılmaktadır. Yalnız bu canlı ağırlığa Hawai gibi tropikal su şartlarında ulaşmaktadır. Ülkemiz sularında kışın bu gelişmenin durması ya da azalması sebebiyle daha az olacağı beklenmelidir. Fiyat bakımından Hawai'de 5-12$ arasında pazarlandığı bildirilerek yetiştiriciliğinin ekonomik olduğu kaydedilmektedir. Bu ülkede bu balık cinsine çok büyük bir talep vardır ve Taiwandan fazla miktarda ithal edilmektedir. Altı ay içinde 2-2.5 kg. Canlı ağırlığa ulaşan balıklarda yem değerlendirme oranı l/ı'dir. Diğer bir deyişle bir kg yapay yem ile bir kg canlı ağırlık artışı sağlanabilmektedir.

Mahimahi balıkları 6 aylık iken cinsel olgunluğa erişirler. Her hangi bir harmonal etki yapılmadan balıklardan kolayca yumurta elde etmek mümkündür. Balıklar her iki günde bir yumurta bırakırlar. Damızlık 15 aylık ve 17 kg civarındaki balıkların her iki günde bir 200.000 civarında yumurta bıraktıkları bildirilmektedir. Bu durumda anlaşılır ki bir damızlık tankından sürekli olarak döllen- miş yumurta elde edilmesi kolaylıkla mümkün olmaktadır. Dişilerde gelişmenin erkeklerden daha zayıf olduğu görülür. Bunun ana sebebi de balıkların her yumurtlamada %5 civarında canlı ağırlık kaybetmeleridir.

Larvaların öncelikle beslenmesinde rotifer kullanılmakta ve buna diğer deniz balıkları yetiştiriciliklerinde olduğu gibi artemia ve yapay yemler ile devam edilmektedir. Larvalarda yaşama gücünün 30 günde %30 olduğu kaydedilmektedir. Larvalar 45-60 günden bu yana kıyılmış su canlıları etleriyle de beslenebilmektedirler. İki aylık dönemde litrede 10 adet stoklanırlar. Bazı yayınlarda 18 ile 30 günler arasında mahimahi larvalarına yumurtadan yeni çıkmış kendi cinsinden mahimahi larvaları verilmesinin yaşama gücünü arttırdığı kaydedilmiştir. Artemia yerine copepods verilmesinin de başarı oranını arttırdığı bildirilmiştir.

Yavru yetiştiriciliğinde 6 ın. çapındaki tanklarda olumlu sonuç alınmaktadır. Yetiştirmedeki en önemli evre larva dönemidir. Yemleme ve ortam şartları iyi sağlanabilirse larvalarda gelişme bir hayli yüksektir. Mahimahi balıklarında gelişme diğer balık türlerine oranla çok hızlıdır. Yapılan bir çalışmada ilk yemlemeye başlanılelığında 0.67 mgr olan larvalar 6 ayda 1,7 kg ağırlığa ulaşmışlardır. Bu dönemde ortalama canlı ağırlık artışı günlük olarak %8,6 olarak hesaplanmıştır. Bunun yanında ilk üç haftadaki gelişme ise günlük olarak %25 bulunmuştur. 25 günlük larvalarda canlı ağırlık 30-300 mgr arasında bulunmuştur. Diğer bir çalışmada 30. Günde 1 gr., 60.Günde 40 gr., 90. Günde 300 gr. Ve altıncı ayda 2.6 kg canlı ağırlığa ulaştıkları saptanmıştır. Günde %25 canlı ağırlık artışı sağlamakta olan larvaların beslenmesinde yemden yararlanmanın %30 olduğu ve bu dönemde her larvanın vücut ağırlığının %83'ü oranında canlı yem alması gerektiği hesaplan mıştır. Bu sebeple yetiştiricilerin bu dönemde hesaplanan toplam canlı ağırlığın % 100'ü oranında canlı yem verdikleri bildirilmiştir. Tanklarda alg temelli bir yetiştirme uygulanmakta ve tanklarda cm3'de 5.000
den fazla alg bulunması öngörülmektedir.

Bu kitabın yazıldığı 2003-2004 senelerinde halen mahimahi yetiştiriciliğinde görülen bazı problemlerin çözümü için yoğun araştırma çalışmaları devam etmekte idi. Ama bir çok yetiştiricilikte olduğu gibi deniz balıkları yetiştiriciliğinde bir hayli başarılı sonuçlara ulaşılmaktadır. Pazar durumu geliştikçe bu balık yetiştirticiliğinin önem kazanması beklenmektedir

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.