AramaArama
Gıda Hattı

Deniz hayvanı kaplumbağa nedir? Kaplumbağa yetiştiriciliği nasıl yapılır?

7 Eylül 2021, 18:20
Paylaş
Deniz hayvanı kaplumbağa nedir? Kaplumbağa yetiştiriciliği nasıl yapılır?
Deniz hayvanı kaplumbağa nedir? Kaplumbağa yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Kaplumbağa ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki deniz ürünü Kaplumbağa nedir? Kaplumbağa yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Deniz hayvanı kaplumbağa nedir? Kaplumbağa yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Kaplumbağa ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki deniz ürünü Kaplumbağa nedir? Kaplumbağa yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Çeşitli kaplumbağa türlerinin gerek yemeklik gerekse süs amacı ile yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Bunlardan yumuşak kabuklu kaplumbağa CTrionyx sinensis japanicus) Japon ya'da, Kırmızı kulaklı kaplumbağa ıPseudemys scripta elegans) ve Terapin CMalaclemmys terra-pin) türleri Amerika'nde, Yeşil deniz kaplumbağası C Chelonia mydas) Cayman adaları, Surinam, Reunion ve ve Avusturalya'da yetiştirildiği bildirilmektedir. Bu türlerden kırmızı kulaklı kaplumbağa daha çok bir pet hayvanı olarak yetiştirilmekte ise de eti bazı ülkelerde çok kıymetli bir gıda olarak kabul edilmektedir. Yeşil deniz kaplumbağasının derisi de ticari açıdan önemli olduğundan üreticilik hedeflerinden bir tanesi de et yanında deri üretimi olmaktadır.

A-DENİZ KAPLUMBAĞASI YETİŞTİRİCİLİĞİ

Denizlerde yaşamakta olan bir çok kaplumbağa türü bulunur. Bunlardan bir bölümü da insan gıdası olarak çeşitli ülkelerde avcılığı yapılan canlılardır. Özellikle Uzak Doğu Asya ülkelerinde kaplumbağa etine karşı olan talep çok yüksektir. Diğer et ürünlerine oranla çok daha pahalıya pazarlanır. Asya denizlerinde 90 tür kaplumbağa olduğu ve Dünya denizlerinde var olan deniz kaplumbağa türlerinin 0/025'nin Asya kıyılarında yaşadığı kaydedilmektedir. Asya da bulunan kaplumbağa türlerinden 0/067'si ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bunun sonucudur ki doğal kaynaklardan sağlanan kaplumbağa etinin azalması üzerine yetiştirme çalışmalarına gidilmiştir.

Asya ülkelerinde genel itibari ile kaplumbağa pazarlanması canlı olarak yapılır.Pazarlayıcılar kaplumbağaları müşterilerine canlı olarak sunar- lar. Böylece alıcılar satın aldıkları etin tazeliği konusunda emin olurlar. Kaplumbağa eti yanında, kabuklarının afrodiziyak etkisi olduğu inancıyla da talep görmektedir. Etinin ise insan yaşamını uzattığı inancı vardır. Hatta altın renkli kaplumbağa etinin kansere iyi geldiği inancı ile 15-20 cm çapında ve yarım kg gelen bir kaplumbağanın 1.000$ fiyatla pazarlanabildiği bildirilmektedir. Ayrıca Çinli atletlerin başarılı olabilmek için kaplumbağadan üretilen bir jel yedikleri ve kaplumbağa kanı içtikleri bildirilmektedir.

Asyada ki bu talep sonucudur ki Amerikainde insan eli altında yetiştirilen kırmızı kulaklı kaplumbağa (Trachemys scripta) Asya ülkelerine ihraç edilmeye başlanılmıştır. Halbuki bu kaplumbağa Amerikainde daha çok evlerde akvaryumlarda tutulma amacı ile yetiştirilmekte ise de her sene milyonlarca yetiştirilmiş kaplumbağanın Çin'e et amacı ile ihraç edildiği kaydedilmektedir.

Asya ülkelerinde yumuşak kabuklu deniz kaplumbağası (Trionyx sinensis japanicus) yetiştiriciliğinin kaplumbağa eti talebini karşılamada faydalı olabileceği ancak üreticilik konusunda halen bazı problemler olduğu bildirilmektedir. Yumuşak kabuklu kaplumbağa yetiştiriciliği uygulamada yer bulmuş olmakla birlikte, sert kabuklu kaplumbağa yetiştiriciliği üstünde uygulama bulunmamaktadır.çünkü sert kabuk yapımı uzun zaman aldığından bu tür kaplumbağalarda gelişme az olmaktadır.

Örnek olması amacı ile kısaca Amerika lerinde yetiştiriciliği yapılan kırmızı kulaklı kaplumbağa yetiştiriciliği üstünde kısa bir özet aşağıda sunulmuş bulunur.

KIRMIZI KULAKLI KAPLUMBAĞA YETİŞTİRİCİLİĞİ:

4-5 olup bu yaşta dişilerin kabuk boyu 15-18 cm. Dir. Çiftleşme öncesi dişi ve erkek bir çeşit dans hareketlerinde bulunmaktadır. Çiftleşme 15 dakika kadar sürer. Yetiştirmede 150 litrelik tanklar kullanılır. Su ılık olmalıdır. Ancak su yüksekliğinin 15' cm yi aşmaması ve suyun çok temiz olması gerekir. Çiftleşmeden sonra dişiler ayrılır. Bu dönemde dişileriri ortam ılık olmasına karşın yem almadıkları görülür. Yumurtlama dönemi yaklaşınca kaplumbağalar tankın bir tarafında en az 10 cm yüksekliğinde toprak bulunan başka bir tanka alınırlar. Yumurtlama çiftleşmeden iki ay sonra olur. Eğer yumurtlayacak iyi bir ortam bulamazlar ise yumurtlamayı geciktirebilirler. Son iki hafta dişileriri yumurtlamak için iyi bir yer bulmaya çalıştıkları gözlenir. Nereye yumurtladıklarını gözlernekte fada vardır. 2 ile 20 arası yumurta bırakırlar.

Bazı üreticiler yumurtaları oldukları yerde bırakırlar. Eğer yumurtalardan biri kırılırsa bu mantarlaşmaya yol açar ve diğer yumurtalarında zayi olmasına neden olabilir. Bazı üreticiler yumurtaları toplayarak özel olarak hazırladıkları kuluçka kutularına alırlar. Genel olarak bu kutular plastiktir. İyice yıkanır ve dezenfekte edilmelidirler. Kutu üstünde 10-15 kadar 2-3 cm genişliğinde delik açılarak kutunun havalanması kolaylaştırılır. Dip kısmına iri kum serilir.

Yumurtalar bu kutuya dikkatle taşınmalı ve yumurtalar annenin yumurtladığı şekilde yerleştirilmelidir. Bu amaçla yumurta alınırken üst kısmına kalemle ufak bir işaret konulur ve yumurta aynı şekilde yeni yuvasına yerleştirilir. Yumurtalardan yavru çıkışı 80-85 gün sürer. Yumurtadan çıkan yavrular yaklaşık 100 litrelik tanklara 12 şer adet yerleştirilir. Tankın bir tarafı kum zemin diğer tarafına ise biraz su konulur. Yavruların beslenmesinde kıyılmış solucan ya da tubifex kurdu kullanılır. Bu dönemde su çok temiz tutulmalı ve fitre edilmelidir. Eğer filtre edilmiyor ise iki günde bir su değiştirilir.

Kaplumbağalar fakat su içinde iken yiyecek yutabilirler. Bu sebeple ağzına yemi alan kaplumbağa suya gider ve yemini yutar. Bu durum tanktaki suyun çok çabuk kirlenmesine neden olabilir.

Kaplumbağalara yem olarak bir çok besin verilebilir. Solucan, çekirge, çeşitli doğal böcekler, alabalık ve yayın artıkları, yapay yemler, tavuk atıkları gibi çok çeşitli yem kullanıldığı belirtilmektedir.

Son senelerde yapay yem kullanırnı da artmış bulunur. Kullanılan yemlerin alabalık besisinde kullanılacak olan yemlere yakın değerler içerdiği kaydedilmektedir. Amerikainde evlerde akvaryumlarda çok çeşitli kaplumbağa türleri barındırılır. Bu konu da yapılan önemli bir öneri evde bir müddet baktıktan sonra vazgeçenlerin kaplumbağaları doğaya bırakmamaları ve bunun çok kötü sonuçlar verebilecek hastalık ya da biyolojik kirlenmelere neden olabileceği kaydedilmektedir Çünkü bir su kaynağına o bölgede bulunmayan yeni bir türün bilinçsizce bırakılması gelecek için büyük sorunlar yaratabilir. Bu konu da başvurulacak kuruluşlar hakkında bilgi verilmektedir. Ülkemizde de bu konu da çok duyarlı olunması gerektiği unutulmamalıdır.

CAYMAN ADASINDA KAPLUMBAĞA YETİŞTİRİCİLİĞİ:

Okyanusundaki Cayman adalarında kaplumbağa yetiştiriciliği konusunda başarılı uygulamalar olduğu kaydedilmektedir. Bu adada yeşil deniz kaplumbağa sı (Chelonia mydas) yetiştiriciliği yapılmakta ve küçük yavruları bir pet hayvanı olarak pazarlanır iken büyükleri et için kullanılıyor. Bu kaplumbağaların orta çağlarda çok değerli olduğu ve uzun seyahatlara çıkan gemilerin uzun sure su dışında yaşayabilen bu kaplumbağaları tekneye alarak taze et olarak değerlendirdikleri hikaye edilmektedir. Eti çok lezzetli olan bu kaplumbağaların doğada avcılıkları azalınca yetiştirme çalışmalarına girişiimiş ve başarılı uygulamalara ulaşılmıştır. Bu işletme ada için bir turist merkezi haline gelmiş ve senede 300 000 civarında turist ziyareti olduğu kaydedilmektedir. Önce bir özel kuruluş tarafından işletilen üretimhane daha sonra ada idaresince işletilmeye başlanmış ve senede 50 ton civarında et üretimi yanında 30 000 civarında yavrunun üretilerek doğal kaynakları zenginleştirme amacıyla denizlere bırakıldığı bildirilmiştir

B-TATLI SU KAPLUMBAĞASI YETİŞTİRİCİLİĞİ

kaplumbağaları üstünde de üreticilik çalışmaları yapılabilmektedir. Bu çalışmaların Amerika'nde 1904, Japonya'da ise 1929 yılnda başladığı kaydedilmektedir. Hatta 1875 senesinde Japonya'da bir yetiştincinin tatlı su kaplumbağası yetiştirdiği ve başarılı olduğu kaydı vardır. Yumuşak kabuklu kaplumbağa (Trionyx sinensis) yetiştiriciliği de bu hayvanın çok lezzetli Kabul edilen eti sebebiyle bir hayli yaygınlaşmış bulunur. Bu konu da bir işletmeden çekilmiş olan görseller aşağıda sunulmuş bulunur. Resimlerde görüleceği gibi bu türün yetiştiriciliği de başarıyla uygulanabilmektedir

Tatlı su kaplumbağası yetiştiriciliğinde damızlık kaplumbağalar 30 ile 1000 m2 arasındaki havuzlarda tutulur. Bu havuzların derinliğinin 1-1.4 m arasında değiştiği bildirilmektedir. Yetiştirme yerlerinin bir kanal ve dere kenarında olması ve havuzlarda bulunan suyun sürekli olarak degiştirilmesi gerekir. Havuz kenarları dik olarak beton ya da diğer bir malzemeden yapılması önerilmektedir. Havuz diplerirıirı çamur olması hayvanların kışlamaları bakımından gerekli görülmektedir.

Yumurtlama zamanı nisan ile ağustos arasındadır.Üretim için bir erkeğe bir ile beş arası dişi hesabıyla stoklama yapılması önerilmektedir. Yabancı canlılar tarafından yavruların yenilmemesi için önlemler alınması faydalı olur. Dişiler bir sezonda 3-5 defa yumurta verebilir ve her seferinde yapmış oldukları yuvalara 6 ile 50 arasında yumurta bırakırlar. Yumurta sayısı tür ve fertlerin iriliğine göre değişebilir. Bir çok işletmede yumurtlamadan sonra yumurtalar yetiştirici tarafından toplanır ve kontrollu bir ortamda yavruların yumurtadan çıkması sağlanır. Böylece yumurta zayiatı önlenmiş olur. Yumurtalardan yavru çıkışı 50-90 gün sürebilir. 300C 50 gün sürdüğü kaydedilmektedir. Yaşama gücü uygun şartlarda 0/080-90 olabilir.

Yumurtadan çıkan yavrular zemini beton olan yetiştirme yerlerine alınırlar. Yavrular 3-4 gr ağırlık ve 2.5-3 cm uzunluktadır. Ilk 2-3 ayda %10-15 zayiat verilebilir. Ilk yaştan sonra ölüm oranı bir hayli azalır

Yetiştirmede 22-24oC sıcaklığı olan kontrollu seralarda doğal büyümeye oranla iki misli canlı ağırlık kazanılır. Iki senelik bir besi sonu terrapin kaplumbağalarının satılabilecek 15 cm'ye ulaştıkları bildirilmektedir. Yumuşak kabuklu ve terrapin kaplumbağaları için gerekli görülen su alanının aşağıda belirtilen şekilde olması önerilmektedir.

YEMLEME: Kaplumbağa yetiştiriciliğinde genel itibari ile ilk kullanılacak olan yemler balıkhane ve mezbaha artıkları ile kırık yumurtalar olmuştur. Son senelerde bu gayeyle hazırlanmış yapay yemler kullanılıyor. Genç bireyler için canlı ağırlığın %3-5'i erişkin bireyler için %l'i oranında yapay yem verilmesi önerilmektedir. Yemin canlı ağırlığa dönüşmesi 1/2 oranındadır.

Amerika'nde senede 10 cm boya ulaşmış milyonlarca kaplumbağanın Avrupa ülkelerine ihraç edildiği bildirilmektedir. Bu kaplumbağaların bir çoğu evlerde süs için tutulmaktadır. Bu durum ülkemizde yapılacak bir yetiştiriciliğin Avrupa'ya ihraç şansının var olduğunu göstermektedir.

Yemeklik olarak kullanılacak olan yumuşak kabuklu ve terrapin kaplumbağa yetiştirme piyasasının bazı senelerde doğadan yakalanan fertlerin artış göstermesi durumunda zarar görebildiği bildirilmektedir. Japonya'da senede 500 ton tatlı su kaplumbağası etinin pazarlandığı ve kg fiyatının 9$ olduğu bildirilmektedir.

EKONOMİ: Amerika'nde yapılan bir çalışmada her sene 5000 adet deniz kaplumbağa sı üreten bir işletmede, 146.000 kg canlı ağırlık kazanıldığı ve bu üretimden 14.500 kg filato et, 19.000 kg parça et, 6.800 kg çorbalık , 4000 adet deri, 8.600 kg kaplumbağa yağı, 545 kg normal kabuk ve 2.000 adet parlatılmış kabuk üretildiği ve bu ürünlerin satılmasından yaklaşık 800.000 dolar gelir elde edildiği hesaplanmıştır. Bu çalışmadan senelik net karın ise 200.000 dolar civarında olduğu kaydedilmiştir.

SONUÇ: Kaplumbağa yetiştiriciliği diğer su ürünleri yetiştiriciliği arasında nisbeten yeni bir konudur. Hele ülkemiz açısından bilinmeyen bir konudur. Yakın senelerde da bu konu da bir yetiştiticiliğin ele alınmaması da doğaldır. Ancak ulaşım ve iletişimin çok geliştiği yeni dünya ortamında diğer bir ülkede de olsa para getirecek her hangi bir çalışmanın ele alınması da olasıdır. Örneğin yalnızca hobi için bile yapılacak bir yetiştiriciliğin kolayca pazar buIabileceği anlaşılmaktadır. Deniz kaplumbağası yetiştiriciliğinde gelişmenin ağır olması üreticilik açısından önemli bir engelolarak görülmektedir. Ancak Türkiye sahillerine bırakılan kaplumbağa yumurtalarının toplanarak insan eli altında kuluçkaya alınması ve emniyetli bir biçimde yavru elde edildikten sonra denize bırakma çalışmalarının ele alınması umarım ileride ele alınabilecek çalışmalardandır Diğer tatlı su kaplumbağa yetiştiriciliğinde ise elde bulunan bilgiler çok daha iyi durumdadır.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.