Gıda Hattı

Damla Sulamaya Faizsiz Kredi Geliyor

19 Nisan 2007, 13:17
Paylaş

Küresel ısınma nedeniyle su kaynakları azalırken, tarımda “suyun her damlasının verimli ve etkin kullanılması” amacıyla, çiftçiye önemli bir yatırım kolaylığı getiriliyor.

Çiftçi, 1 Mayıs’ta başlayacak uygulama ile damla ve yağmurlama sulama için hiç öz kaynak kullanmadan yatırım yapabilecek. Basınçlı sulama yatırımlarının yüzde 25’i hibe olarak verilirken, yüzde 75’i kadar da sübvansiyonlu kredi kullandırılacak. Söz konusu kredinin faizsiz olması yönünde de alternatif çalışmalar yapılıyor.

Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla kullandırılacak krediye, çiftçilerin, tarımsal destekleme kapsamında devletten alacaklarını teminat olarak gösterebilmesi de ayrı bir kolaylık oluşturuyor. Sulama yatırımı desteğinde, 1 Mayıs’ta başlayacak uygulama uyarınca, basınçlı sulama yatırımlarındaki hibe oranı yüzde 50’den yüzde 25’e düşürülecek. Proje tutarının kalan yüzde 75’lik bölümü için ise düşük faizli kredi verilecek. Önceden, yüzde 50 hibe desteği verilirken, yeni uygulama ile çiftçiye yüzde 60 sübvansiyonlu kredi kullanma imkanı getirilecek. Yani, hiç özkaynağı olmayan çiftçi, devletten yüzde 25 hibe alarak, yüzde 7 düzeyindeki düşük faizli kredi kullanarak, tarla içi sulama için, damla veya yağmurlu sulama yatırımı yapabilecek. Kredi 7 yıl vadeli olacak. Ayrıca, çiftçi krediyi kullanırken, devletten alacağı doğrudan gelir desteği, ürün primleri, mazot ve gübre desteği gibi destekleme ödemeleri alacağını da teminat olarak gösterebilecek.

Yetkililer, sübvansiyonlu kredinin faizinin halen yüzde 7 düzeyinde olduğunu belirterek, bu kredinin faizsiz kullandırılması yönünde çalışmaların bulunduğunu da ifade ettiler. Destek Türkiye çapında uygulanacak. Ancak, GAP’taki sulama yatırımlarının tamamlanmasına öncelik verilecek.

Özkaynağı olan çiftçiler ise, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında yüzde 50 hibe ile sulama yatırımı yapmaya devam edebilecek. Özkaynağı olan çiftçiler, yüzde 50 hibe, yüzde 50 özkaynak ile sulama yatırım yaparken, özkaynak için, normal tarımsal faiz ile kredi kullanabilecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.