Gıda Hattı

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği değişti: İhracatçıya ek süre!

28 Kasım 2019, 08:31
Paylaş
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği değişti: İhracatçıya ek süre!

Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi Tebliği değişikliği ile, ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış DİR izin belgeleri için ihracatçılara ek süre verildi.

Ticaret Bakanlığının Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/8), 28 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği değişikliği

Tebliğ ile; 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne Geçici 33 üncü maddeden sonra gelmek üzere yeni bir geçici madde eklendi.

Söz konusu madde şöyle:

“Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları

GEÇİCİ MADDE 34 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.”

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ hükümlerini, Ticaret Bakanı yürütecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.