Gıda Hattı

Dahilde işleme izinlerine süre uzatımı geldi

5 Kasım 2021, 00:35
Paylaş
Dahilde işleme izinlerine süre uzatımı geldi

Covid 19 salgını nedeniyle ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış ya da müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, iki ayı geçmemek üzere ilave süre verilecek.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/10), 5 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Covid-19 salgını nedeniyle dahilde işleme izinlerine ek süre

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğle, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin geçici 36’ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

“(2) Dünya genelinde yaşanan yeni koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren iki ayı geçmemek üzere ilave süre verilir.”

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ hükümlerini, Ticaret Bakanı yürütecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.