Gıda Hattı

D vitamini eksikliği, Huzursuz Bağırsak Sendromu nedeni

9 Mayıs 2019, 21:00
Paylaş
D vitamini eksikliği, Huzursuz Bağırsak Sendromu nedeni

Yapılan bir araştırmaya göre Huzursuz Bağırsak Sendromu (IBS) yaşayan insanların çoğunda D vitamini eksikliği görülüyor.

Sanayileşen dünyada yaklaşık her on kişiden birini etkileyen rahatsızlığa ışık tutan çalışmayı yürüten araştırmacılar, huzursuz bağırsak sendromu yaşayanlar için D vitamini takviyesinin yanı sıra ülke genelinde tarama programları oluşturulması gerektiğini belirtiyor.

Büyük bir sosyal etkisi olan ve tekrarlayan huzursuz bağırsak sendromu, hem doğrudan rahatsızlığın belirtileri hem de dolaylı yollardan oluşan rahatsızlıklar ve bu rahatsızlık nedeniyle işten çalınan vakit nedeniyle yüklü sağlık masraflarına sebep oluyor.  Huzursuz bağırsak sendromu rahatsızlığının doğrudan maliyetinin yıllık 8 milyar dolar (7,44 milyar avro) ve dolaylı olarak 25 milyar dolar (23,27 milyar avro) olduğu tahmin ediliyor.

Sheffield Üniversitesi araştırmacılarının, 51 huzursuz bağırsak sendromlu kişinin katıldığı çalışmasında, kabızlık şikâyetiyle gelen kişilerin %81,8’inde, ishal şikâyetiyle gelenlerin %70’inde ve hem ishal hem de kabız şikâyetiyle gelenlerin %81,6’sında D vitamini eksikliği olduğu saptandı. Araştırmacılar bu oranların hayli yüksek olduğuna dikkat çekiyorlar.

İşte sonuçlar

D vitamini-www.gidahatti.comSheffield Üniversitesi bilim adamları D vitamini takviyesinin huzursuz bağırsak sendromu yaşayan kişilere faydalı olup olmadığını değerlendirmek için çift körlü ve randomize bir çalışma yaptı. Huzursuz bağırsak sendromu belirtilerine dair bir anket dolduran katılımcılar, başlangıçta D vitamini seviyelerinin kayıt altına alınması için kan örneği verdi.

Katılımcılara rastgele ya D vitamini ve probiyotik ya sadece D vitamini ya da plasebo verildi ve kendilerinden 12 hafta boyunca iki haftada bir rapor tutmaları istendi. Çalışmanın sonunda D vitamini seviyeleri tekrar ölçüldüğünde 12 hafta boyunca verilen takviyeleri alan tüm gruplardaki kişilerin D vitamini seviyelerinin arttığı görüldü.

D vitamini ve probiyotiği birlikte alan grubun D vitamini seviyesinin %25’den %87,5’e, sadece D vitamini alan grubun D vitamini seviyesinin %22,2’den %92,3’e, son olarak da plasebo verilen grubun D vitamini seviyesinin %18,5’ten %60’a çıktığı gözlemlendi.

D vitamini takviyesi

D vitamini takviyesinin sindirim sistemi ile ilgili diğer durumlarda da önemli bir rol oynadığı, D vitamini eksikliği ve inflamatuar bağırsak hastalığı arasında ilişki kuran diğer çalışmalarla da destekleniyor. Bir süre önce açıklanan bir çalışmada da, D vitamini ve düşük kan basıncı arasında bir ilişki olduğu ve D vitamininin kalp ve böbrek hastalıkları riskini azalttığı belirtilmişti.

Huzursuz bağırsak sendromu yaşayan 37 kişiden alınan verileri değerlendiren çalışmaya göre yüksek miktarda D vitamini takviyesi alan huzursuz bağırsak sendromlu kişilerin %70’inin şikâyetleri azaldı.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.