Gıda Hattı

Dış ticarete serbest dopingi

11 Şubat 2007, 00:17
Paylaş
Dış ticarete serbest dopingi

Türkiye, bölge ülkeleriyle ticaretini geliştirmek için yeni adımlar atıyor. Suriye ile Serbest Ticaret Alanı tesisine ilişkin ortaklık anlaşması yürürlüğe girerken, Türkiye ile İsrail arasındaki tercihli tarım ürünleri ticareti de genişletildi.

Bakanlar Kurulu’nun onayıyla 6.11.2006 tarih ve 26338 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması” 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe girdi. Güney komşumuz Suriye ile ticari ilişkilerin geliştirilmesinde büyük önem atfedilen anlaşmanın hedefleri; taraflar arasındaki ekonomik işbirliğinin arttırılması ve güçlendirilmesi, mal ticaretindeki kısıtlamaların kaldırılması, uygun rekabet koşullarının yaratılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve tarafların üçüncü ülke piyasalarındaki ticaret ve işbirliğinin geliştirilmesi olarak sıralanıyor.

Tarım ürünlerindeki taviz değişimi, hayvan ve bitki sağlığı önlemleri, iç vergilendirme, yapısal uyum, damping, acil durumlar, devlet tekelleri, korunma önlemleri, ödemeler, menşe kuralları, devlet yardımları, fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları, kamu ihaleleri ve kurumsal hükümler konularında düzenlemeler içeren anlaşma, seçilmiş bir kısım tarım ürününde pazara giriş kolaylıkları sağlıyor. Anlaşmayla, Suriye’ye fındık, kestane, arpa, ayçiçeği tohumu yağı, bitkisel yağ, margarin gibi sınırlı sayıda ürünün ihracında, yine Suriye menşeli zeytin küspesi ve zeytinyağı üretiminden kalan diğer artıklar, kakao içermeyen şeker mamulleri, kimyon tohumları, ham ayçiçeği tohumu yağı veya aspir yağı ve taze üzüm gibi belirli ürünlerin ithalinde uygulanan gümrük vergileri belirli kotalar dahilinde sıfırlanıyor.

Türkiye, dış ticarette bir adımda İsrail’le attı. Türkiye ve İsrail, revize edilerek 10 Ocak tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Serbest Ticaret Anlaşması ile karşılıklı olarak tercihli tarım ürünleri ticaretini genişlettiler.

Buna göre Türkiye, İsrail’den daha önce aldığı tavizlere ilave olarak 1000 ton fındık,1000 ton kestane, 50 ton çam fıstığı, 1500 ton kuru incir, 1500 ton kuru kayısı, 150 ton çikolata, 200 ton meyve suyu, 1000 hl malt birası ve 1250 hl rakıyı “0” gümrükle ve 100 ton reçeli yüzde 50 gümrükle satabilecek. İsrail’de buna karşılık Türkiye’ye 175.000 adet damızlık kümes hayvanı yumurtası, 75 ton çiçek soğanı, 50 ton fidan, 150 ton sebze karışımı, 100 ton kurutulmuş domates ve 10 ton tohum satabilecek.

Kısa Kısa

28 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2007/16 nolu tebliğle, TS 3169 Brüksel Lahanası, TS 1254 Kuşkonmaz, TS 13151 Acı Marul, TS 11305 Avokado, TS 11306 Kivi, TS 1275 Kabuklu Ceviz, TS 1276 Ceviz İçi standartları dış ticarette zorunlu uygulamaya konuldu.
Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı “Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester), Sakarin, Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin), Sakkarinin diğer tuzları, Sodyum siklamad, Kalsiyum siklamad, Asesülfam-K(6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)one-2,2-dioksit potasyum tuzu), Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC), Thaumatine” ithalinde Şeker Kurumu’nun uygunluk yazısı aranmasına ilişkin tebliğ, 30.12.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.
Dahilde İşleme Rejimi’ne dahil ham, yarı mamul ve mamul ürünlerle ilgili yapılacak işlemleri yeniden düzenleyen İhracat 2006/12 nolu tebliğ, 20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, gerçek ve tüzel kişilerin yürütecekleri tarım ve gıda araştırma projelerini destekleyecek. Bunun için bakanlığın belirlediği araştırma kuruluşlarına proje ile başvurmak gerekecek. Konuya ilişkin tebliğ, 17.01.2007 tarih ve 26406 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.