AramaArama
Gıda Hattı
banner
AramaArama

Cumhurbaşkanlığından Yeşil Mutabakat Eylem Planı Genelgesi

Cumhurbaşkanlığından Yeşil Mutabakat Eylem Planı Genelgesi
16 Temmuz 2021, 01:08

Avrupa Yeşil Mutabakatı düzenlemelerine uyum için Ticaret Bakanlığı tarafından Yeşil Mutabakat Eylem Planı hazırlandı. Bakanlığın açıklayacağı Planın uygulamasını takip etmek için Bakan Yardımcılarının katılımıyla Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu oluşturuldu.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile İlgili 2021/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleriBM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi

BM çatısı altında Türkiye’nin de dahil olduğu 193 üye ülkenin oybirliği ile yürürlüğe giren 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin, yoksulluğa son verilerek refahın artırılmasının yanı sıra iklim değişikliği ile küresel mücadeleyi ekonomik ve sosyal açıdan kapsayıcı bir kalkınma modelinin ayrılmaz parçası haline getirmeyi öngördüğüne dikkat çekilen Genelgede, dünyada iklim değişikliği ile mücadele politikaları hız kazanırken, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması hedefinin, iklim değişikliğini uluslararası ekonomi ve ticaret politikalarının da merkezine taşıdığı vurgulandı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı

AB’nin 11 Aralık 2019 tarihinde Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ekonomisinin dönüşümünü sağlayacak yeni bir büyüme stratejisi benimseyeceğini açıkladığı ve takip eden süreçte, uluslararası ekonominin önde gelen diğer aktörlerinin de ekonomilerinin yeşil dönüşümüne yönelik hedeflerini belirlediğinin görüldüğü belirtilen Genelgede, şöyle denildi:

“Bu itibarla; Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB politikalarında öngörülen değişiklikler, uluslararası ticaret ve ekonomide meydana gelen dönüşüm ile 2023 ve kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda; ekonomimizin lokomotifi olan ihracatımızda rekabetçiliğimizin korunması ve geliştirilmesi, AB ile Gümrük Birliği kapsamında tesis edilen ileri ekonomik bütünleşme ile ülkemizin küresel ekonomiye ve tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir.

Ticaret Bakanlığı, Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı yayınlayacak

Bu çerçevede; ülkemizin her sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişine katkı hem de Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen değişikliklere Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında sağlanan bütünleşmeyi koruyacak ve daha da ileri taşıyacak şekilde uyum sağlamasını teminen Ticaret Bakanlığı tarafından kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde hazırlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacaktır.

Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu

Eylem Planının uygulanmasını takip etmek, küresel politika gelişmeleri doğrultusunda çalışmaları yönlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Ticaret Bakanlığının ilgili Bakan Yardımcısının Başkanlığında, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının Bakan Yardımcılarının katılımıyla “Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu” tesis edilmiştir.”

Çalışma esasları Çalışma Grubu tarafından belirlenecek olan Çalışma Grubunun sekretarya hizmetleri Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Grubun çalışmalarına yardımcı olmak maksadıyla, ihtisas çalışma grupları oluşturulabilecek, çalışma ve toplantılara, ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra üniversiteler, STK’lar, meslek birlikleri, konu ile ilgili özel sektör temsilcileri davet edilebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Genelgede, “Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi; Eylem Planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması” istendi.

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.