Gıda Hattı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı: Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu

30 Haziran 2021, 08:46
Paylaş
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı: Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mart ayında Ekonomi Reform Paketi kapsamında kurulacağını duyurduğu Fiyat İstikrarı Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu. Komite, fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politika önerileri geliştirecek, fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirleyecek, kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar alacak.

Mart ayında Ekonomi Reform Paketi’ni açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fiyat İstikrarı Komitesi kurulacağını da duyurmuştu.

Erdoğan’ın “İkide bir fiyat istikrarı diyorlar ya biz onu bir kenara koyduk” ifadesini kullandıktan sonra, Fiyat İstikrarı Komitesi kurulacağını açıklaması tartışma da yaratmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mart ayında kurulacağını duyurduğu Komite, 30 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 74) ile kuruldu.

Hedef, kalıcı olarak fiyat istikrarını sağlamak

Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Kararname, Komitenin yapısı ve faaliyetleri ile bu kapsamda gerçekleştirilecek iş ve işlemleri kapsıyor.

Kararnameye göre, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret Bakanları ile Strateji ve Bütçe Başkanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanından oluşan Komite, gerekli görmesi halinde ilgili STK’lar, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilecek.

Fiyat İstikrarı Komitesi’nin görev ve yetkileri

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Fiyat İstikrarı Komitesinin görev ve yetkileri şöyle belirlendi:

Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek.

Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.

Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.

Kamu kurum ve kuruluşları, Komitenin istediği bilgi ve belgeleri verecek

Sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülecek olan Fiyat İstikrarı Komitesi, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisi sahip olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi Komitenin belirleyeceği şekil ve süre içerisinde vermekle yükümlü olacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini, Cumhurbaşkanı yürütecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.