Gıda Hattı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tamam!

29 Ekim 2021, 11:38
Paylaş
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tamam!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak değiştirildi. Görev tanımına eklemeler yapılan Bakanlık bünyesinde İklim Değişikliği Başkanlığı kurulurken, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü de Bakanlığa bağlandı.

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 85), 29 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu

Kararname ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Bakanlığa bağlanırken, Bakanlık bünyesinde İklim Değişikliği Başkanlığa da kuruldu.

Kararname ile Bakanlığın görev tanımına da yeni eklemeler yapıldı.

Bakanlığa yeni görevler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenmiş görevlere ek olarak;

Toprağın korunması, tabii kaynakların geliştirilmesi ve iklim değişikliği ile mücadele amacıyla; çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ, heyelan ve sel kontrolü ile entegre havza ıslahı plan ve projelerini yapacak, yaptıracak, bu plan ve projeleri uygulayacak.

Çölleşme ve erozyonla mücadele amacıyla su havzalarının geliştirilmesine yönelik ulusal ve bölgesel düzeyde planlama ile politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapacak.

Çölleşme, erozyon ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında; ağaçlandırma ve ormanla ilgili görevleri yürüten kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli hallerde orman sınırlan dışında özel ağaçlandırma dahil her tür çalışmayı yapacak/yaptıracak, bu maksatla dış mekanlarda kullanılan ağaç veya bitki türlerinin üretimine yönelik fidanlık kuracak/kurduracak ve bu amaçlar doğrultusunda yatırım yapacak olan gerçek veya tüzel kişileri destekleyecek.

Bakanlığa bağlanan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri de, Kararnamenin ilgili bölümüne eklendi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.