AramaArama
Gıda Hattı

Cumhurbaşkanlığı Harekât Merkezi olacak!

1 Haziran 2019, 10:31
Paylaş
Cumhurbaşkanlığı Harekât Merkezi olacak!

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği yayınlandı. Merkez, gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı Harekât Merkezi’ne dönüşecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi Yönetmeliği, 1 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından bilgileri toplamak, bilgi koordinasyonunu sağlamak üzere oluşturulan Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ile Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinin yapısı, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının belirlendiği Yönetmelik, Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ile Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezini ve bilgi akışını sağlayacak Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarını kapsıyor.

Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu

Yönetmeliğe göre, Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının başkanlığında, bakanlar tarafından belirlenecek bakan yardımcıları ile merkezde temsilcisi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının en üst yöneticileri ve Güvenlik İşleri Genel Müdüründen oluşacak.

Kurul; merkezin işleyişini izlemek ve değerlendirmek, merkeze düzenli, kesintisiz, hızlı ve güvenilir bilgi akışının sağlanması için gerekli tedbirleri almak, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında bilgi koordinasyonunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesini sağlayacak ilkeler belirlemek ve kararlar almakla, görevli ve yetkili olacak. Kurul, yılda en az iki defa toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Harekât Merkezi olacak

İdari İşler Başkanlığı personeli ile Bakanlıklar ve gerekli görülen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’ni, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünden görevlendirilen daire başkanı sevk ve idare edecek.

Merkez, gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı Harekat Merkezine dönüşecek.

Yurt içinde ve dışında meydana gelen siyasi, ekonomik, askeri, sağlık, güvenlik ve benzeri alanlar ile acil durumlara ilişkin tüm gelişmeleri takip etmek ve önemli görülenlerin arzını sağlayacak olan Merkez, düzenli, kesintisiz, hızlı ve güvenilir bilgi akışı sağlayacak. Merkezde bunun için her türlü donanım, bilgi sistemleri ile araç ve gerecin faal halde bulundurulması sağlanacak.

Merkeze gelen ve merkezden giden her türlü bilgi ve evrakın gizlilik derecesine uygun olarak kaydı tutularak, uygun şekilde muhafaza edilecek.

Merkez ile bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşları arasındaki haberleşmenin emniyetli, süratli ve güvenilir bir şekilde sağlanması için gerekli tedbirler alınacak.

Merkez, tam zamanlı, kesintisiz ve günün 24 saatinde devamlılık gösterecek şekilde çalışacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini, İdari İşler Başkanı yürütecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.