AramaArama
Gıda Hattı

Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Göreme Vadisi artık Milli Park değil!

22 Ekim 2019, 09:08
Paylaş
Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Göreme Vadisi artık Milli Park değil!

Nevşehir’deki Kapadokya Bölgesini de içine alan Göreme Vadisi ve çevresindeki alanı Milli Park olarak belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

Göreme Vadisi ve Çevresindeki Alanın Milli Park Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 30/10/1986 Tarihli ve 86/11135 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1673), 22 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldı

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 3 üncü maddesi gereğince, Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın milli park olarak belirlenmesi hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldı.

Milli Parklar Kanununun “Belirleme, Planlama ve Kamulaştırma” başlıklı ikinci bölümünde yer alan “Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının belirlenmesi” başlıklı 3’üncü maddesi şöyle:

“Madde 3 – Orman ve Su İşleri Bakanlığınca millî park karakterine sahip olduğu tespit edilen alanlar, Cumhurbaşkanı kararı ile millî park olarak belirlenir.

Orman ve orman rejimine tabi yerlerde tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları Orman ve Su İşleri Bakanının onayı ile belirlenir.

Orman ve orman rejimi dışında kalan yerlerde tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı belirlenmesine veya Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenmiş olanların işlemlerinin tamamlanması için gerekli yerlerin orman rejimine alınmasına Cumhurbaşkanınca karar verilir ve bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tescil edilir.”

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.