Gıda Hattı

Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı, belediyeler “insani su hakkı” indirimi yapabilecek!

16 Aralık 2021, 10:54
Paylaş
Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı, belediyeler “insani su hakkı” indirimi yapabilecek!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, belediyeler ve bağlı idareleri, yetkili organların alacağı kararla; insani su hakkı kapsamında ücretsiz veya indirimli su tarifesi belirleyebilecek.

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4920), 16 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Belediyeler ücretsiz veya indirimli su tarifesi belirleyebilecek

Karar uyarınca, belediyeler ve bağlı idareleri ilgili kanun maddeleri uyarınca yetkili karar organlarının aldığı karar ile;

hane başı aylık toplam kullanımın beşte birini aşmayacak şekilde bir üst sınır koymak suretiyle, insani su hakkı kapsamında ücretsiz veya indirimli su tarifesi belirleyebilecek.

Bu suretle belirlenen tarifelerden yararlanacak olanlar, 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacaklar.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.