Gıda Hattı

Çiğ inek sütünün sınıflandırılması... Hangi illerden başlayacak?

25 Ocak 2020, 10:47
Paylaş
Çiğ inek sütünün sınıflandırılması... Hangi illerden başlayacak?

Çiğ inek sütünün bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Tebliğ, 2020-2021 yıllarında Çanakkale, Burdur ve Aksaray illerinde, 2022 yılından itibaren ise tüm illerde uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/64), 25 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile, sözleşmeli usulde sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün, bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılması sağlanarak çiğ süt üretiminde kalitenin artırılmasını ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi ile süt ürünleri üretiminde verimliliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Çiğ inek sütünün sınıflandırılması

5488 sayılı Tarım Kanunu ile Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanan Tebliğe göre, Tebliğ kapsamındaki sınıflandırılmaya tabi tutulan çiğ inek sütü; Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği hükümlerine uygun olacak.

Söz konusu şartları sağlayan çiğ inek sütü, protein ve yağ değerlerine göre şöyle sınıflandırılacak:

Yağ ve protein oranlarının aynı oranda sağlanması gerekecek

Sınıf tespitinde, yağ ve protein oranlarının aynı anda sağlanması zorunlu olacak. Sağlanamadığı durumlarda, düşük olan değerin yer aldığı sınıfa göre sınıflandırılacak.

Sözleşmeli usulde sanayiye arz edilen çiğ inek sütünün bileşimine göre sınıflandırılması ile ilgili iş ve işlemler Yönetmelik hükümlerince yürütülecek.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ, 2020-2021 yıllarında Çanakkale, Burdur ve Aksaray illerinde, 2022 yılından itibaren ise tüm illerde uygulanacak

Tebliğ hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.