AramaArama
Gıda Hattı
banner
AramaArama

Çiftçiye düşük faizli kredinin şartları belli oldu

Çiftçiye düşük faizli kredinin şartları belli oldu
8 Mart 2017, 11:39

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in bu yıl da devam edeceğini açıkladığı Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime yönelik düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına ilişkin Uygulama Esasları Tebliği, 8 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

hayvancilik-gidahattiHayvansal üretim kredi konuları

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için;

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliğinde, beş baş ve üzerinde manda veya damızlık süt sığırı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini beş baş ve üzerine çıkarmaları,

Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliğinde, beş baş ve üzerinde damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini beş baş ve üzerine çıkarmaları,

Damızlık düve yetiştiriciliğinde, elli baş ve üzerinde işletme kurmaları veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları,

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde, on baş ve üzerinde kapasiteye sahip büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları,

Büyükbaş hayvan besiciliğinde, on baş ve üzerinde manda dahil olmak üzere besi sığırcılığı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları,

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde, koyun için en az elli baş, keçi için en az yirmi beş baş kapasiteye sahip işletme kurmaları veya işletme kapasitesini bu kapasiteler üzerine çıkarmaları,

Küçükbaş hayvan besiciliğinde, elli baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları,

Arıcılıkta; Hayvancılık Bilgi Sistemi içerisinde yer alan Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, asgari elli adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapmaları veya mevcut arılı kovan sayısını elli adet ve üzerine çıkarmaları, Bombus arısı üreten işletmelerin Bakanlıktan üretim izni almış olması,

tavuk-ciftligi-gidahattiKanatlı sektörü

Kanatlı sektöründe asgari; etlik piliç yetiştiriciliğinde on bin adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde yedi bin beş yüz adet, kaz, ördek, bıldırcın yetiştiriciliğinde iki bin beş yüz adet, devekuşu yetiştiriciliğinde elli adet ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin en az bu kapasitelere çıkarılması,

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğinde asgari; damızlık etlik piliç ve damızlık yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde on bin adet, Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürlüğünce ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde bin adet, damızlık hindi yetiştiriciliğinde beş bin adet, damızlık kaz, ördek veya bıldırcın yetiştiriciliğinde bin adet, damızlık devekuşu yetiştiriciliğinde yüz adet ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin en az bu kapasitelere çıkarılması,

Hindi besiciliğinde asgari bin adet ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin en az bu kapasitelere çıkarılması,

Su ürünleri yetiştiriciliğinde projelerin Bakanlık tarafından onaylanmış olması gerekecek.

Su ürünleri avcılığı yapmak üzere Bakanlıkça ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemisi sahiplerinin gemileri için jeneratör, soğuk muhafaza odası yapımı ile buz makinesi alımı, balık ağları ile diğer av araç ve gereçlerinin alımı, Bakanlıkça belirlenen özellikleri taşıyan gemi takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut balıkçı gemilerinin modernizasyonu, mevcut balıkçı gemilerinden geçerli ruhsata sahip olan balıkçı gemisi satın alımı, mevcut ruhsatla ruhsata uygun veya boy uzatma hakkı kapsamında yeni gemi inşası gibi konularda yatırım kredisi, tekne bakım/onarım, yakıt işçilik ve benzeri giderler ile takip ve kayıt cihazları için ihtiyaç duyulan işletme giderlerine yönelik işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilecek.

Kararda belirtilmeyen hayvansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilere veya Kararda belirtilen hayvansal üretim konularında yer almakla birlikte yukarıda ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite, ırk ve yaş şartı gibi teknik kriterleri taşımayan konularda faaliyet gösteren üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri ise Yaygın Hayvansal Üretim başlığı altında değerlendirilecek.

tahil-tarla-gidahattiBitkisel üretim konuları

Kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı il/ilçe müdürlüğünce tespit edilerek Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğünde sera kuracak yeni işletmelerin, il/ilçe müdürlüklerince onaylanan projeleri çerçevesindeki kredi talepleri de değerlendirilecek.

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi konularında üreticiler;

Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesine sahip olması ve sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan veya doku kültürü ile tohumluk üretimi yapması ve/veya sözleşmeli üretim yapması,

5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine göre tohumluk üretim, sertifikasyon, pazarlama konularında, standart veya sertifikalı olarak tohum (hibrit tohum dahil), sebze fidesi, çilek fidesi, tohumluk patates, meyve fidanı, asma fidanı veya meyve/asma üretim materyali üretimi yapması/yapacak olması halinde faiz indirimli kredi kullanabilecek.

Yurt içinde üretilen sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımında, üreticilerin yurt içinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapması, yurt içinde üretilen sertifikalı/standart belgeli çilek fidesi ve standart olarak üretilen yem bitkileri ve yemeklik dane baklagil tohumları ve bitki pasaportu bulunan sebze fideleri ile üretim yapması, yurt içinde üretilen sertifikalı/standart meyve/asma fidanları ile bağ/bahçe tesis etmesi gerekecek.

Süs bitkisi üretiminde kredi kullanılabilmesi için üreticilerin, yurt içinde süs bitkisi ve süs bitkisi çoğaltım materyali elde etmek amacıyla üretim yapan özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olması ve/veya sözleşmeli üretim yapması ve Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği esaslarına göre süs bitkisi üretici belgesine ve süs bitkileri üretim işletmesi kapasite raporuna sahip olması gerekecek.

tarim-üretici-gidahattiİyi tarım uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik esasları dahilinde bireysel (gerçek veya tüzel kişilik) veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilerin yatırım ve işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilecek.

5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile 18/8/2010 tarihli ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik dahilinde organik tarımsal ürün ve/veya organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan ve/veya bu faaliyetleri yapacak olan üreticilere sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilecek. Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak geçiş sürecine alınan üreticiler de kredi kullanabilecekler.

Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında belirtilmeyen yağlı tohumlu bitkiler (stratejik bitkisel üretim başlığı altında yer alan yağlı tohumlu bitkiler hariç) hububat, baklagil ve meyve-sebze gibi üretim konularında faaliyette bulunan üreticiler ile Kararda belirtilen bitkisel üretim konularında yer almakla birlikte Tebliğde belirtilen kapasitelere ve/veya kriterlere uymayan koşullarda üretim konularında faaliyette bulunan üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri, Yaygın Bitkisel Üretim başlığı altında değerlendirilecek.

Yem bitkileri

Üreticilerin çok yıllık yem bitkilerinden yonca, korunga ve yapay çayır mera tesisi oluşturmak amacıyla düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanabilmesi için;

İlin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun çok yıllık yem bitkisi ekilişleri yapması,

Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla çok yıllık yem bitkileri ekilişi yaparak hasat etmeleri veya edecek olmaları,

Toplam ekiliş alanının en az on dekar olması,

Yapay çayır mera tesisleri için ilin ekolojisine uygun olarak hazırlanan projenin il müdürlüğünce onaylanması,

Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca için, üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşünün bulunduğu yazının il müdürlüklerinden alınması,

Yeni yapılan ekilişler için kredilendirme başvurularının kabul edilmesi,

Yonca ve yapay çayır mera ekilişi için en az dört yıl, korunga ekilişi için ise en az üç yıl süre ile tesisin bozulmaması gerekecek.

mısır-tarla-makine-gidahattiTarımsal mekanizasyon

Karar kapsamında, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan ve Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları ile traktörler için yatırım kredisi kullandırılabilecek. Traktör kredisi kullandırılabilmesi için üreticilerin faaliyet konuları arasında bitkisel üretim veya küçükbaş, büyükbaş hayvancılık ve kanatlı üretimi (damızlık dahil) konularından en az birisinin bulunması şartı aranacak.

Modern basınçlı sulama

Üreticilerin, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması ve bu sistemlerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemler (akıllı sulama sistemleri, akıllı otomasyon sistemleri ve benzeri sistemler) ile hareketli sulama makineleri konusundaki kredi talepleri karar kapsamında değerlendirilecek.

Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle tarımsal işletmelerin ekonomik ölçeğe kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik olarak, hisseli tarım arazilerindeki hisselerinin diğer hissedarlar tarafından satın alınması ya da hisseli olup olmadığına bakılmaksızın bitişik tarım arazilerinin satın alınmasına yönelik kredi talepleri Banka ve TKK’nın kendi iç mevzuatı paralelinde olmak kaydıyla kapsamda değerlendirilebilecek.

Karar kapsamında kredi kullandırılacak tarımsal amaçlı kooperatiflerin en az otuz ortaklı olması gerekecek.

Sözleşmeli üretim

Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, üreticilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve ürün almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu üretim finansmanı amacıyla kredi açılabilecek.

Lisanslı depoculuk yatırımları/soğuk hava deposu yatırımları için kredi kullandırılmasında ise Tebliğde belirtilen kriterler aranacak.

Üreticilerin stratejik bitkisel üretim konusunda Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için; aspir, yağlık ayçiçeği, kolza, kanola, kütlü pamuk, soya, susam, yağlık zeytin ve tıbbi aromatik bitkilerden “kekik, biberiye, adaçayı, sığla yağı, sumak, keçi boynuzu, defne, fesleğen, likapa, ıhlamur, safran ve jojoba” üretimini yapıyor/yapacak olması gerekecek.

Ayrı ayrı veya tek ünite olarak toplam 500 metrekare ve üzeri örtüaltı alanında bitkisel üretim yapan üreticiler, örtüaltı kayıt sistemine kayıt olmaları durumunda düşük faizli yatırım ve işletme kredisinden yararlandırılacak.

Yenilenebilir enerji kaynakları

Kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş ve biyokütle) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımı konularında Tebliğ ekinde belirtilen üretim konularında ve kapasitelerde üretim yapan üreticilerin kredi talepleri Karar kapsamında değerlendirilecek.

Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları, Bankaya ve TKK’ya yapılacak. Mevcut işletmelerin satın alınmasında; tesisin en az kredi geri dönüşü tamamlanıncaya kadar amacı dışında kullanılmayacağına dair noterden ve/veya Banka/ TKK mevzuatında belirtilen taahhütname ile başvurulacak.

Krediler, ilgili mevzuata göre kurulmuş ve çalışma izni almış ve/veya alacak işletmelere kullandırılacak.

Karar kapsamında, kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunlu olacak. Kredi konusu varlığın 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında olması halinde devlet destekli tarım sigortası aranacak.

bal-ureticisi-gidahattiKredilerden yararlanamayacak olanlar

Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere bu Karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmayacak. Geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredileri de kapsamak üzere, mevcut yatırım kredisine ait anapara tutarının %30’u ödenmeden, aynı üretim konusunda (tarımsal mekanizasyon/traktör ve modern basınçlı sulama hariç) yeni yatırım kredisi kullandırılmayacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.