Gıda Hattı

Çiftçilere mazot ve gübre ödemesi için şartlar belirlendi

15 Temmuz 2008, 09:32
Paylaş

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın ''Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğe göre ödemeler, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan ve tebliğde mazot kimyevi gübre desteği uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak. Çiftçilere, yıl içerisinde işledikleri çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak, mazot kimyevi gübre ödemesi yapılacak. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere mazot gübre desteği ödemesi yapılmayacak. Çiftçilere dekar başına mazot gübre desteği ödemesi yapılacak. Dekar başına yapılacak mazot gübre desteği ödemesi miktarı Bakanlık tarafından açıklanacak. Mazot kimyevi gübre ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak. Ödemeler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını takiben, il/ilçe müdürlüklerince çiftçi kayıt sistemindeki kayıtlara göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılacak. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının yüzde 0,2'si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenecek. 2008 yılı mazot kimyevi gübre ödemesi planı, başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, çiftçi kayıt sistemine girişinin il ve ilçelerde tamamlanmasını müteakiben Bakanlık tarafından belirlenecek. Ödemelere, Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak ön denetim çalışmalarının ve kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından mazot kimyevi gübre desteği ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.