AramaArama
Gıda Hattı

Çiftçi borçlarına yapılandırma tamam!

8 Mart 2017, 09:50
Paylaş
Çiftçi borçlarına yapılandırma tamam!

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının yapılandırılmasını da içeren kanun uyarınca, çiftçi borçları beş eşit taksitte 5 yıl yapılandırılabilecek.

Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 8 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

ziraat-bankasi-gidahattiÜç ay içinde başvuru yapılacak

Buna göre Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle izlemeye alınmış tarımsal kredi alacakları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar başvurulması kaydıyla yapılandırılabilecek.

Yapılandırmaya esas tutar; kredi borcunun vadesini takip eden tarihten yapılandırma tarihine kadar yıllık %11 oranında faiz uygulanmak suretiyle hesaplanacak. Yıllık %5 oranındaki faiz, borçlu tarafından ödenecek.

ciftci-gidahattiİlk taksit Ekim 2017’de

Yapılandırmaya esas tutarın defaten ödenmesi veya taksitlendirilmesi halinde ilk taksiti, 2017 yılı Ekim ayı sonuna kadar, izleyen taksitleri 2018 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda olmak üzere toplam beş eşit taksitte ödenecek. Yapılandırma taksitlerine, yıllık %11 oranında taksitlendirme faizi uygulanacak. Ancak yapılandırmaya esas tutarın defaten ödenmesi halinde taksitlendirme faizi uygulanmayacak.

Daha önce borçları yapılandırılan ve ödemeleri devam eden üreticiler de talep etmeleri halinde taksitlendirmeye ilişkin hükümlerden borç tutarı esas alınarak yararlandırılacak.

Yapılandırmadan yararlanmak için dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi gerekecek.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin yapılandırma ve taksitlendirme nedeniyle oluşacak gelir kayıpları Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanacak.

tarimsal-sulama-gap-gidahattiTarımsal sulama elektrik borçlarına da yapılandırma

Kanunun Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 2’inci maddesi kapsamında da, çiftçilerin tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik borçları yapılandırılabilecek.

TEDAŞ’ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından, vadesi 15 Şubat 2017 tarihi itibariyle geldiği halde kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan asıllarının tamamı, üç ay içinde dağıtım/perakende satış şirketine veya TEDAŞ’a başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın, ilk taksiti 2017 yılı Ekim ayı sonuna kadar ödenmek üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenmesi şartıyla; bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerinin tahsilinden vazgeçilecek. Ödemeler uygun şekilde yapıldığı takdirde herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmayacak.

Tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların belirlenen taksit ödeme zamanını; alacaklıların bulunduğu bölgeler, iller, ürünlerin hasat dönemleri dikkate alınarak değiştirmeye TEDAŞ Yönetim Kurulu yetkili olacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.