Gıda Hattı

Çevre cezaları 2016 için ne oldu?

28 Aralık 2015, 09:52
Paylaş
Çevre cezaları 2016 için ne oldu?

2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırılarak, 2016 yılı için yeniden belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliği, 28 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

2872 sayılı 20’nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirleniyor. İdari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanırken, yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsuratı dikkate alınmıyor.

egzos-kirlilik-www.gidahatti.com

Çevre Kanunu cezaları

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) uyarınca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı %5,58 olarak tespit ve ilan edilmişti.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20’nci maddesinde yer alan para cezaları 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Tebliğ’de belirtilen miktarlarda uygulanacak.

Kanun uyarınca yerleşim yeri nüfusuna ve ceza kalemine göre 2016 yılında uygulanacak idari para cezaları Tebliğ ekinde yer alıyor.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.