Gıda Hattı

Cepten sağlık harcamalarımız 40 milyar lirayı aştı!

8 Aralık 2021, 10:50
Paylaş
Cepten sağlık harcamalarımız 40 milyar lirayı aştı!

Türkiye’de toplam sağlık harcaması 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 24,3 artarak 249 milyar 932 milyon TL'ye yükselirken, 2019’da 2 bin 434 TL olan kişi başına sağlık harcaması geçen yıl yüzde 23,1 artarak 2 bin 997 TL’ye çıktı. Hanehalklarının cepten yaptığı sağlık harcamaları da geçen yıl yüzde 19,3 artarak 40 milyar 105 milyon TL’ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sağlık Harcamaları İstatistikleri, 2020 verilerini açıkladı.

2020’de toplam sağlık harcaması 249 milyar 932 milyon TL

Toplam sağlık harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre %24,3 artarak 249 milyar 932 milyon TL'ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması %26,3 artarak 198 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise %17,3'lük bir artış oranı ile 51 milyar 869 milyon TL olarak tahmin edildi.

Sağlık harcamaları, 2011-2020

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2020 yılında %79,2, özel sektör sağlık harcamasının ise %20,8 olarak gerçekleşti. 2020 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu %51,0, merkezi devlet %27,6, hanehalkları %16,0, sigorta şirketleri %2,6, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler %2,1, mahalli idareler %0,7'lik bir paya sahip oldu.

Genel devlet ve özel sektöre göre toplam sağlık harcaması, 2019, 2020

Sağlık harcaması yatırımları

Cari sağlık harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre %23,8 artarak 233 milyar 62 milyon TL'ye yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar %31,9 artarak 16 milyar 870 milyon TL'ye ulaştı.

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2020 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2020 yılında %49,4 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla %25,2 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve %10,3 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Sağlık hizmeti sunucularına göre sağlık harcamaları, 2019, 2020

Kişi başına sağlık harcaması 3 bin liraya dayandı!

Kişi başına sağlık harcaması 2019 yılında 2 bin 434 TL iken, 2020 yılında %23,1 artarak 2 bin 997 TL'ye yükseldi.

Kişi başına sağlık harcaması, 2011-2020

GSYH’nin %5’i sağlık harcamalarına

Toplam sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2019 yılında %4,7 iken, 2020 yılında %5,0 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise 2019 yılında %4,4 iken, 2020 yılında %4,6 olarak gerçekleşti.

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre %19,3 artarak 40 milyar 105 milyon TL'ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2020 yılında %16,0 olarak gerçekleşti.

Sağlık harcamalarına ilişkin temel göstergeler, 2019, 2020

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.