Gıda Hattı

Çay üreticilerine fark ödemesi desteği

13 Aralık 2017, 09:43
Paylaş
Çay üreticilerine fark ödemesi desteği

Yaş çay üreticilerine Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre 2017 yılı ürünü için kilogram başına 13 kuruş fark ödemesi desteği verilecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2017 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliği, 13 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

karadeniz-cay-bahcesi-gidahattiRuhsatlı üreticiler desteklenecek

2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekinde yer alan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli listesinde belirlenen havzalarda desteklemeye esas 2017 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Tebliğe göre, Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alanlarında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan ruhsatlı çay alanlarında 2017 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere, kilogram başına 13 kuruş fark ödemesi desteği yapılacak.

Ruhsatlı üretici olup, Karardan önceki yaş çay ürünü destekleme ödemelerine ilişkin kararnameler doğrultusunda yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve 2017 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler ile ilk defa 2017 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticiler ödemelerden yararlanabilecek.

caykur-gidahattiÖdemeleri ÇAY-KUR yapacak

2017 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteği, ÇAY-KUR ve Bakanlık tarafından yürütülecek.

Bakanlık, 2018 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden, Ziraat Bankası tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere ÇAY-KUR’a kaynak aktaracak. Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının %0,1’i oranında hizmet komisyonu ÇAY-KUR’a, %0,2’si oranında hizmet komisyonu ise Ziraat Bankası’na Bakanlık tarafından ayrıca ödenecek.

cay-isci-gidahattiBaşvuru süresi

Ruhsatlı üretici olup, Karardan önceki yaş çay ürünü destekleme ödemelerine ilişkin kararnameler doğrultusunda yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve 2017 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerin belgeleri, 2017 yılı fark ödemesi desteği için de geçerli olacak. Kamu ve özel sektör işletmeleri tarafından, bu üreticilere 2017 yılı üretim sezonunda sattıkları yaş çay miktarı üzerinden, üretici başvurusu olmaksızın 2017 yılı fark ödemesi desteği düzenlenecek.

Ancak kamu ve/veya özel sektör işletmelerine 2017 yılı üretim sezonunda sattıkları yaş çay nedeniyle, bu fark ödemesi desteğinden ilk defa yararlanmak isteyenler ile bu yıl farklı özel sektör işletmelerine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler, 22 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar çiftçi belgesi ve tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesi ile birlikte yaş çay sattıkları kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuracaklar. Başvuru dilekçesi ve çiftçi belgesinin yaş çay satılan tüm kamu ve özel sektör işletmelerine verilmesi zorunlu olacak.

Mücbir sebepler, fark ödemesi desteğinden faydalanacak kişinin ölümü, yangın, deprem ve sel gibi tabii afetler dışında, Belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle başvuruda bulunmayan üreticiler, Askı listelerinde ismi bulunmayan veya askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuruda bulunmayan üreticiler, Ruhsatsız üreticiler, Üretim sezonundan önce ruhsatlı üreticiliği sona erenler ile kamu kurum ve kuruluşları, fark ödemesi desteğinden faydalanamayacak.

Kamu ve özel sektör yaş çay işletmeleri, satın aldıkları yaş çay yaprağı karşılığı, müstahsil makbuzu veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenleyerek üreticiye vermek zorunda olacaklar. Ürün teslim edildiği halde, ürün karşılığı belge vermeyen yaş çay işletmeleri hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılacak.

 

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.