Gıda Hattı

Çanakkale'nin tarım alanları dijital ortama aktarılıyor

28 Ekim 2006, 16:14
Paylaş

Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü, hızlı nüfus artışı, kısıtlı doğal kaynaklar ve çevre kirliliğiyle hızla değişen ulusal ve uluslararası tarım politikaları sebebiyle tarım alanlarında oluşan altyapı bozukluğunun giderilmesi için kendi oluşturduğu uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemini kullanmaya başladı.

Tarım İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi tarafından desteklenen 'Çanakkale İli Tarımsal Potansiyeli ve Arazi Kullanımının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Belirlenmesi' adlı çalışmayı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi ile ortaklaşa yürütüyor.
İlin arazisine ilişkin temel coğrafi bilgilerin toplanarak bilgisayar ortamında işlenmesi, saklanması ve güncellenmesi amaçlanan projede, il müdürlüğünde oluşturulan ekibin havadan ve karadan yaptığı çalışmalar lababoratuvarda toplanıyor. Bölgenin fiziksel yapısı hakkındaki pek çok bilginin uzaktan algılama teknikleri ile elde edileceğini söyleyen Çanakkale Tarım İl Müdürü İlkay Uçar, "Uzaktan algılama çalışması, objelerin belirli bir uzaklıktan mekanik veya elektronik cihaz kullanılarak gözlenmesi olarak tanımlanır. Hava fotoğrafları, hava tarayıcıları ve uydu görüntüleri temel veri kaynaklarıdır. Coğrafik bilgi sistemleri karmaşık planlama ve yönetim sorunlarının çözülebilmesi için tasarlanan, coğrafi konumu belirlenmiş verilerin toplanması, yönetimi, işlenmesi, analiz edilmesi, modellenmesi ve görsel olarak sunulması işlemlerini kapsayan donanım, yazılım, personel ve yöntemler sistemidir" diye konuştu.
Beş yıl sürmesi planlanan projenin başlaması ile birlikte Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü bünyesine İl Özel İdaresi kaynaklı 'Uzaktan Algılama ve Veri İşleme Laboratuarı' oluşturulduğunu kaydeden Uçar, projenin ilk yılında Çanakkale İli Merkez, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinin pilot bölge olarak seçildiğini, daha sonraki yıllarda diğer ilçelerde belirlenen program dahilinde ise 2007 Lapseki ve Biga, 2008 yılında Ezine, Ayvacık ve Bayramiç, 2009 yılında Çan ve Yenice, 2010 yılında Eceabat ve Gelibolu ilçelerine ait arazi kullanım ve bitki örtüsü sayısal haritaları oluşturulacağını belirtti.
Çalışmaların havadan yapılacak olan çekimlerinde özellikle tarım arazilerine ilişkin detay bilgilerin toplanacağını hatırlatan Uçar, "Bölgelerin tek tek tarım alanlarının özellikleri, sayısallaştırılması, parsel özellikleri ve rekolteleri düşünülen tahminler ile ilişkilendirilerek, Coğrafik Bilgi Sistemi veri tabanı oluşturulacak ve çeşitli türdeki özel amaçlı haritalar dijital olarak üretilecek. Oluşturulan bu haritalardan yararlanılarak tarımsal alanlarda ürün deseni tahmini, doğrudan gelir desteği programları planlanacaktır. Aynı zamanda yıllar bazında arazi kullanımındaki değişimler de belirlenecektir. Ayrıca projenin ilerleyen yıllarında, ürün verimlerinin tahminleme çalışmaları da yapılabilecektir. Son olarak da tarımsal arazi kullanımı ve değişimi ile kırsal alan bilgi ve arşiv sisteminin de oluşturulması sağlanacak. Belli bir sistem içerisinde oluşturulacak olan veri tabanı Çanakkale İline ilişkin ileride hazırlanacak olan her türlü tarımsal veya yerel kalkınma projelerine yön verecek" dedi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.