Gıda Hattı

Bu virüsler bakterileri öldürüyor!

1 Ekim 2021, 10:43
Paylaş
Bu virüsler bakterileri öldürüyor!

Bakterileri enfekte eden virüsler olarak adlandırılan bakteriyofajlar, tipik olarak proteinden oluşan bir kılıf ve içinde yer alan genetik malzemeden oluşurlar. Bakteriyofajlar ya da kısaca fajlar, bakterileri istila ederek öldürme yeteneğine sahip virüsler.

Fajların oldukça geniş bir kullanım alanı var. Özellikle antibiyotiklere karşı direnç geliştirilen bakterilerle mücadele noktasında insanlığın elini güçlendiriyor.

1928'de Alexander Fleming tarafından penisilinin keşfinden bu yana, bakteriler, ölmemeleri veya büyümelerinin durmaması için antibiyotiklerin etkilerine direnmek için sürekli yeni yollar geliştiriyorlar.

Şu anda Avrupa ve ABD'de her yıl 50.000'den fazla insan geleneksel antibiyotik tedavilerine yanıt vermeyen enfeksiyonlardan ölüyor. Bu durumla potansiyel olarak mücadele etmenin bir yolu da bakterileri öldürme yeteneğine sahip, doğal olarak oluşan bir virüs türü olan bakteriyofajlar.

Bakteriyofajların kullanım alanları

Gıdalarda patojen kontrolünde kullanılıyor

Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Staphylococcus gıdaların kalitelerini düşüren, raf ömürlerini azaltan ve en önemlisi insan sağlığını olumsuz etkileyen bakteriler arasında.

Bakteriyofajlar, çiftlikten başlayarak üretimin her aşamasında kullanabiliyor.  Canlı hayvanlarda, ürünlerin saklanması ya da işlenmesi aşamasında bakterileri enfekte ederek öldüren virüsler tercih ediliyor.

Antibiyotiğe dirençli bakterilerin sorumlu olduğu enfeksiyonların tedavisinde tercih ediliyor. 

Son yıllarda artan antibiyotik direnci küresel bir problem haline geldi. Bu bakterilerle mücadele etmek için alternatif yöntemler üzerinde duruluyor. Bu alternatif yöntemlerin başında ise bakteriyofajlar geliyor.

Her bakteriye özgü faj kolay bir şekilde izole edilebilir. Ayrıca ekonomik anlamda avantajlı bir terapi yöntemi olması bakteriyofajların avantajları arasında.

Tarım zararlılarıyla mücadele ederek üretimin arttırılması noktasında da kullanılıyor.

Özellikle tarımsal üretim hacmini düşüren bitkilerin köklerine, gövdelerine ve yapraklarına yerleşen bakteriler sıklıkla karşılaşılan bir durum. Fajlar bu bakterilerin üremelerini engeller ve bu bakterileri öldürür.

Sonuç olarak, bakteriyofajlar bakterileri öldürebilen virüsler. Oldukça geniş kullanım alanlarına sahip fajlar insanlar ve canlılar için zararlı bir uygulama değil. Aksine antibiyotiklere dirençli bakterilere karşı insanlığın elini oldukça güçlendiriyor.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.