Gıda Hattı

Bu değişiklik herkesi ilgilendiriyor!

20 Temmuz 2015, 13:50
Paylaş
Bu değişiklik herkesi ilgilendiriyor!

Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu’nu yeniliyor. 1961 yılından bu yana uygulamada olan kanunu, günümüz koşullarına uyacak şekilde yenilediklerini bildiren Bakan Şimşek, “Yaklaşık 2 yıldır süren çalışma tamamlandı. Çeşitli kanunlarla birlikte toplam 521 madde, 321'e indirildi.” dedi. 

Vergi Usul Kanunu’nun yeniden yazımına ilişkin çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Şimşek, yarım asırlık kanunda yapılan değişikliğin, büyük bir reform niteliğinde olduğunu ifade etti.

Kanunun yeniden yazımı sürecinde Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), üniversiteler, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Barolar Birliği gibi konunun ilgilisi olan kuruluşların görüşlerinin alındığını vurgulayan Şimşek,  Vergi Konseyi tarafından daha önce hazırlanan Vergi Usul Kanunu taslağının da incelendiğinin altını çizdi.

Şu an itibariyle madde yazımlarının neredeyse tamamlandığını kaydeden Şimşek, yapılan çalışmaları ve kanunun neler getirdiğini, ilerleyen günlerde detaylı olarak kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

1961 yılından bu yana 63 farklı kanunla değişiklik yapılan tüm hükümlerin yeniden ele alındığını, maddelerin daha kısa, anlaşılır hale getirildiğini dile getiren Şimşek, bu kapsamda, Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Kanun, 1905 sayılı İhbar İkramiyesine İlişkin Kanun, 4358 sayılı Kanunun vergi kimlik numarasıyla ilgili hükümleri ve 5604 sayılı Kanunun mali tatil ihdasıyla ilgili hükümlerinin gözden geçirildiğini söyledi. Şimşek, “Vergi Usul Kanunu ve yukarıda yer verilen kanunlarda yer alan toplam 521 kanun maddesi, 321 maddeye indirildi.” diye konuştu.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele hedefine yönelik, ceza hükümleri başta olmak üzere pek çok maddenin yeniden ele alındığını belirten Şimşek, “Mükellef hakları kavramı kanun metnine yerleştirilerek, ön plana çıkartıldı. Mükelleflerin vergi uyum dereceleri belirlenerek, uyumlu mükelleflere pozitif ayrımcı uygulamalar yapma imkanı getiriliyor. Hızla değişen ekonomik hayata daha hızlı adapte olmayı sağlayacak tedbirler getiriliyor, kanunun idareye verdiği yetki maddeleri de yeniden ele alınıyor. Kanun taslağını ilk etapta kamuoyu ve ilgili Bakanlıkların görüşlerine açacağız ve görüşlerin alınmasının ardından Bakanlar Kuruluna sunacağız.” dedi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.