Gıda Hattı

BM’den Dünya Su Raporu: Krizin çözümü ayaklarımızın altında mı?

21 Mart 2022, 12:40
Paylaş
BM’den Dünya Su Raporu: Krizin çözümü ayaklarımızın altında mı?

22 Mart Dünya Su Günü öncesinde yayınlanan “Yeraltı Suları: Görünmeyeni Görünür Hale Getirmek” başlıklı BM Dünya Su Geliştirme Raporu, yeraltı sularının önemine dikkat çekiyor. Rapora göre, dünyadaki tatlı suların yüzde 99’unu oluşturan yeraltı suları; çoğu zaman değersizleştiriliyor, yanlış yönetiliyor ve hatta suiistimal ediliyor.

UNESCO tarafından hazırlanan BM Dünya Su Geliştirme Raporu’nun yeni versiyonu, “Yeraltı Suları: Görünmeyeni Görünür Hale Getirmek” başlığını taşıyor.

“Yeraltı Suları: Görünmeyeni Görünür Hale Getirmek”

Raporun yazarları, Devletleri dünya çapında mevcut ve gelecekteki su krizlerini ele almak için yeterli ve etkili yeraltı suyu yönetimi ve yönetişim politikaları geliştirmeye çağırıyor.

Küresel olarak su kullanımının, önümüzdeki 30 yıl içinde yılda yaklaşık %1 oranında artması bekleniyor. İklim değişikliği nedeniyle yüzey suyu mevcudiyeti giderek daha sınırlı hale geldikçe, yeraltı suyuna olan genel bağımlılığımızın artması bekleniyor.

Rapora göre, yeraltı suları, kendilerine kamu veya özel tedarik sistemleri aracılığıyla kendilerine su ulaşmayan kırsal nüfusun büyük çoğunluğu için içme suyu dahil olmak üzere, küresel nüfus tarafından evsel kullanım için çekilen su hacminin yarısını ve sulama için kullanılan tüm suların yaklaşık %25'ini sağlıyor.

Su krizlerinin çözümü ayaklarımızın altında mı?

Yeraltı suyu, dünyadaki tüm sıvı haldeki tatlı suyun %99'unu oluşturuyor. Bununla birlikte, bu doğal kaynak çoğu zaman yeterince anlaşılmıyor ve sonuç olarak değersizleştiriliyor, yanlış yönetiliyor ve hatta suiistimal ediliyor.

UNESCO tarafından yayınlanan rapora göre, yeraltı suyunun büyük potansiyeli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ihtiyacı artık göz ardı edilemez.

“Su kaynakları insanlar tarafından kirletiliyor, aşırı tüketiliyor ve kurutuluyor”

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, rapora ilişkin olarak “Gittikçe daha fazla su kaynağı insanlar tarafından kirleniyor, aşırı tüketiliyor ve bazen geri dönüşü olmayan sonuçlarla kurutuluyor. Halen seyrek olarak gelişmiş olan yeraltı suyu kaynaklarının potansiyelini daha akıllıca kullanmak ve onları kirlilikten ve aşırı kullanımdan korumak, sürekli artan küresel nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılamak ve küresel iklim ve enerji krizlerini ele almak için esastır” ifadelerini kullandı.

BM-Su Başkanı ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Başkanı Gilbert F. Houngbo da, “2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH'ler) ulaşmak istiyorsak, yeraltı suyunu kullanma ve yönetme şeklimizi iyileştirmek acil bir önceliktir. İklimin giderek tahmin edilemez hale geldiği bir gelecekte yaşam ve faaliyetler için Karar vericiler, yeraltı suyunun insanoğlunun direncini sağlamaya yardımcı olabileceği hayati yolları tam olarak hesaba katmaya başlamalıdır” değerlendirmesini yaptı.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.