Gıda Hattı

Biyokütle Enerjisi

14 Haziran 2022, 13:01
Paylaş
Biyokütle Enerjisi

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu’nca hazırlanan TÜBA Biyokütle Enerjisi Raporu, Türkiye’de yürütülen çok yönlü bilimsel çalışmalar için rehber niteliği taşıyor.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Biyokütle Enerjisi Çalıştayı ve Paneli, biyokütle enerji sektörünün gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayabilecek politika yapıcılar, kamu, üniversite ve sanayi gibi paydaşları bir araya getirdi. Biyokütle enerjisi ile ilgili yeni nesil bilgilerin paylaşımı, iş birliklerin geliştirilmesi, sektörel sorunların çözüm imkanlarının araştırılması gibi amaçlara katkı sağlaması bakımından oldukça ilgi gören Çalıştayda sunulan çeşitli bildirilerden de faydalanılarak, sonuç değerlendirme raporu hazırlandı.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın editörlüğünü üstlendiği, TÜBA Enerji Çalışma Grubu üyeleri Prof. Dr. Adnan Midilli ve Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in katkı verdiği Rapor, iki temel bölümden oluşuyor. İlk bölümde biyokütle ve biyokütleden elde edilen yakıtlar ve enerji türleri, ikinci bölümde ise Dünya’da ve ülkemizde biyokütle enerjisinin mevcut durumu, potansiyeli ve çeşitli mevzuat ve yönetmelikler hakkında detaylı bilgi veriliyor.

“Temiz enerji kaynağı”

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, biyokütle enerjisi ve rapora ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

“Türkiye’nin biyokütle enerji politikalarının oluşturulması, ulusal ve uluslararası anlamda ülkemizin biyokütle enerjisi geleceğini olumlu yönde etkileyecek. Gerekli kanuni düzenlemeler, altyapı yatırımlarını ve teknoloji geliştirmeleri ile biyokütle enerjisi yakın gelecekte Türkiye’nin iç enerji pazarında daha etkin bir yere sahip olacak. Özellikle, biyokütleden elde edilen metanol, hidrojen, sentetik doğal gaz gibi alternatif temiz yakıtların pazar payının artması biyokütle kaynaklarının katma değeri yanında sektörel istihdamı da artıracak. Ayrıca, biyokütle kaynaklarının enerjiye dönüştürülmesi için gazlaştırma sistemleri gibi gerekli temiz biyokütle teknolojilerinin pazar payı da artacak.

Biyokütle enerjisinin temiz bir enerji kaynağı olması, karbon sıfır ayak izine sahip olması, bol bulunması, ozon tabakasına zararlı ve asit yağmurlarına neden olan çeşitli gazlara neden olmaması ve sürdürülebilir olması en önemli avantajları arasında yer alıyor. Biyokütle enerjisinin kullanımın artması ile diğer yenilenebilir kaynaklarda olduğu gibi ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı azaltılarak genellikle teoride “atık” olarak görülen bu kaynakların milli ekonomiye kazandırılması oldukça değerli olacaktır. Bu sebeplerden dolayı biyokütle enerjisine daha fazla dikkat çekmek ve ülkemizdeki tanınırlığını arttırmak için bu Raporu hazırlamaya kararı aldık.”

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.