AramaArama
Gıda Hattı
banner
AramaArama

Biyogüvenlik Kurulu’ndan yeni GDO izinleri

Biyogüvenlik Kurulu’ndan yeni GDO izinleri
2 Ağustos 2017, 09:51

Biyogüvenlik Kurulu, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) tarafından, hayvan yemlerinde kullanılmak amacıyla GDO’lu üç soya ile bir mısır çeşidi ve ürünleri için yaptığı başvuruyu karara bağladı. Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosya-Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan raporları değerlendiren Kurul, söz konusu dört GDO’lu çeşidin hayvan yemlerinde yem ya da yem hammaddesi olarak kullanılmasına izin verdi.

Biyogüvenlik Kurulu’nun yeni GDO çeşitleri konusundaki kararları, 2 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

besd-bir-logo-gidahattiHerbisitlere dirençli soya çeşitleri

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi’nin (BESD-BİR), hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla;

Dicamba içeren herbisitlere sağlayan dmo genini ihtiva eden genetiği değiştirilmiş MON87708 soya çeşidi ve ürünleri,

İmidazolinon herbisitine toleransı sağlayan csr1-2 genini ihtiva eden genetiği değiştirilmiş BPS-CV127-9 soya çeşidi ve ürünleri,

Glifosat herbisitine toleransı sağlayan cp4epsps geni ve oleik asit içeriğinde artışına ve linoleik asit içeriğinin düşmesine neden olan FAD2-1A ve FATB1-A genlerini ihtiva eden genetiği değiştirilmiş MON87705 soya çeşidi ve ürünleri ile;

Kuraklığa dayanıklı mısır çeşidi

Kurak şartlarda ürün kaybını azaltan cspB genini ihtiva eden genetiği değiştirilmiş MON87460 mısır çeşidi ve ürünleri,

için yaptığı başvurular, Biyogüvenlik Kurulu tarafından karara bağlandı.

biyoguvenlik-kurulu-logo-gidahattiSadece hayvan yemi olarak kullanılacak

Kurul, söz konusu başvurular hakkında Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosya-Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, genetiği değiştirilmiş üç adet soya çeşidi ve ürünleri ile bir adet mısır çeşidi ve ürünlerinin, her bir genetiği değiştirilmiş çeşit için alınan kararlarda ayrı ayrı belirtilen koşullarda hayvan yemlerinde kullanılmasına oy birliği ile karar verdi.

Söz konusu soya ve mısır çeşitleri ile ürünleri, sadece hayvan yemlerinde, yem ya da yem hammaddesi olarak kullanılacak.

Yeniden değerlendirme yapılabilecek

Biyogüvenlik Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, izleme raporlarına dayanarak komitelere yeniden bilimsel değerlendirme yaptırılabilecek. Bu değerlendirmelerin Kurul tarafından uygun bulunması halinde izin devam edecek, herhangi bir risk tespiti halinde ise iptal edilecek.

Başvuru sahibi firma ya da kurum tarafından, kararın yayımlanmasını takip eden 30 gün içinde Risk Yönetim Planları Kurul’a ulaştırılacak. Piyasada etiket ve GDO denetimleri, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

misir-gidahattiGDO etiketlemesi

Karara konu çeşitler ile ürünlerinin ithal, işlenme ve satışında yer alan paydaşlardan herhangi biri tarafından GDO’lu çeşit ve ürünlerinin son üründe tek başına ya da bileşen olarak bulunduğunu gösteren bir belge bulundurulacak ve Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelikteki yemlerin etiketlenmesinde belirlenmiş kurallara uyulacak.

Kararın yayımlanmasını takip eden 30 gün içinde Güvenlik ve Acil Durum Tedbirlerinin yer aldığı Plan, Biyogüvenlik Kurulu’na sunulacak.

Karara konu çeşit ve ürünler ile ilgili yıllık raporlar, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, kendi görüş ve yorumlarını da içerecek şekilde, 6 aylık dönemler halinde hazırlanarak, Kurul’a sunulacak.

 

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.