Gıda Hattı

Biyogüvenliğimiz Emin Ellerde

5 Temmuz 2017, 14:18
Paylaş
Biyogüvenliğimiz Emin Ellerde

Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi kapanış toplantısı, 3-4 Temmuz 2017 tarihlerinde Antalya’da yapıldı. Toplantıda proje süresince alınan yol yanında mevcut sorunlar tartışıldı.

Türkiye’nin de tarafı olduğu Cartagena Biyogüvenlik Protokolü çerçevesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi sona erdi. Projenin kapanış toplantısı, 3-4 Temmuz tarihleri arasında konunun taraflarının katılımı ile Antalya’da gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmalarını Proje Koordinatörlüğü görevini üstlenen, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Daire Başkanı Dr. Yusuf Arslan ve UNEP/GEF Biyogüvenlik Projeleri portföy yöneticisi Alex Owusu-Biney yaptılar.

Biyogüvenlik Kurulu Uygulamaları

Açılış konuşmalarının ardından ilk olarak Ulusal Proje Asistanı Birgül Güner proje hakkında genel bilgileri aktardı. Türkiye Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gültekin Yıldız da Biyogüvenlik Kurulu’nun uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Remziye Yılmaz genetiği değiştirilmiş bitkiler ve bunlardan elde edilen gıda ve yemlerin risk değerlendirmesi için oluşturulan teknik kılavuz hakkında değerlendirmelerde bulunurken, bir diğer proje danışmanı olan, Ankara Üniversitesi’nden Dr. Emine Olhan ise genetiği değiştirilmiş organizmaların sosyo-ekonomik açıdan değerlendirilmesi sürecine ilişkin genel bilgiler verdi.

tarimsal-biyoteknoloji-gidahatti“Ağır yaptırımlar teknolojinin gelişmesini engelliyor”

Toplantının ikinci gününde Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Fadıl Yıldırım, Biyogüvenlik Kanunu’nun getirdiği yasal yaptırımları hakkında bir sunum yaptı. Yasa ile suç sayılan fiillere ilişkin yaptırımların ağır olduğu değerlendirmesine yer verilen sunumda, dolayısıyla yasal yaptırımların ülkemizde GDO teknolojisinin gelişmesinin önünde ciddi bir engel teşkil ettiği vurgulandı.

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı’ndan Fatih Kaya ve Yem Daire Başkanlığı’ndan Dr. Seval Ünalan da “İthalat ve yem amaçlı kullanımda GDO tespiti” konulu sunumlar yaptılar.

tarimsal-biyoteknoloji-gidahatti“GDO ölçüm sonuçlarındaki tutarsızlık ciddi bir sorun”

Toplantının son konuşmacısı olarak yeniden kürsüye gelen Doç. Dr. Remziye Yılmaz, DNA bazlı GDO tespiti konusunda bilgiler verirken,  söz konusu tespitlerde yaşanan sıkıntılara parmak bastı. Özellikle bazı laboratuvarlarda aynı ürün için farklı sonuçlar çıkmasının büyük bir sorun teşkil ettiğini belirten Yılmaz, bu konunun çözülebilmesi için girişimlerde bulunulması gerektiğini kaydetti.

Toplantı, TAGEM Daire Başkanı Dr. Yusuf Arslan’ın teşekkür konuşması ile sona erdi.

Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi

Türkiye, küresel anlamda biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik bir anlaşma olan Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’nün taraflarından biri. Bu kapsamda genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) ve ürünlerinin güvenli bir şekilde kullanılması için ihtiyaç duyulan hukuksal, idari ve kurumsal sistemin çerçevesinin belirlenmesi amacıyla 2002 yılından beri çeşitli projeler yürütülüyor. Bu projeler sonucunda ortaya koyulan Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi (UBÇ); bu konudaki yasal sistemi, yönetim sistemini, kurumsal mekanizmaları, risk değerlendirme ve yönetimini içeren karar sistemini, GDO’ların izlenmesi, belirlenmesi ve tanımlanmasını içeren kontrol sistemini, halkın katılımı ve bilgilendirilmesi mekanizmalarını kapsıyor.

UBÇ unsurlarının uygulamaya aktarılması için teknik ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla 2013 yılında başlatılan Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi ile mevcut durumunun tespiti, düzenleyici rejimin, karar verme ve risk değerlendirme sisteminin, takip mekanizmalarının düzenlenmesi, halkın bilgilendirilmesi ve katılımının sağlanması hedeflendi. Küresel Çevre Fonu (GEF) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından desteklenen ve bitiş tarihi 2016 olarak düşünülen proje, geçtiğimiz günlerde resmi olarak sona erdi.

Proje kapsamında Türkçe ve İngilizce olarak konuya ilişkin kaynak niteliğindeki şu kitaplar yayınlandı:

  • GDO Başvuru Rehberi
  • Genetik Mühendisliği Ürünü Bitki, Gıda ve Yem için Risk Değerlendirme Rehberi
  • GDO Ürünlerine İlişkin Karar Sürecinde Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Kriterleri
  • Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin Denetim ve İzlenebilirlik Rehberi
  • Biyogüvenlik Kanunu’nda Hukuki Sorumluluklar, Düzenlenen Suçlar ve Cezalar, Öngörülen Kabahatler ve İdari Yaptırımlar Rehberi

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.