Gıda Hattı

Bitkisel yağlarda içerik değişiyor!

6 Kasım 2019, 18:26
Paylaş
Bitkisel yağlarda içerik değişiyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, TGK Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’nı görüşe açtı. Taslakta fındık yağı toplam yağ asitleri kompozisyonu ile sterol kompozisyonunda değişiklikler dikkat çekiyor.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından görüşe açılan Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı İle Anılan Yağlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe, ilgili taraflar 29 Kasım 2019 tarihine kadar görüş bildirebilecek.

Bitki adı ile anılan yağlarda içerik değişiyor

Tebliğe göre, 12/4/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği (Tebliğ No: 2012/29)’nin Ek-1’inde yer alan “Bitkisel Yağların Gaz Likit Kromatografi ile Tespit Edilen Yağ Asitleri Kompozisyonu (Toplam yağ asitleri yüzdesi olarak)” tablosunun yağ asitlerine karşılık gelen fındık yağı başlıklı 7 nci sütunu değiştiriliyor.

Palm Süporoleini ile fındık yağı kompozisyonlarında değişiklik

Aynı Tebliğin Ek-3’ünde yer alan “Bitkisel Yağların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri” tablosundaki “Palm Süperolein”e ait  “yoğunluk” değeri “0,886-0,900 (40 oC’de)”, “kırılma indisi” değeri “1,459-1,460 (40 oC’de)” olarak ve fındık yağına ait iyot değeri “81-95” olarak değiştiriliyor.

Tebliğin Ek-4’ünde yer alan “Bitkisel Yağların Sterol Kompozisyonu (Toplam sterol yüzdesi olarak)” tablosunun fındık yağı başlıklı 7 nci satırı ve pamuk yağı başlıklı 18 inci satırı ise şöyle değiştiriliyor:

Gıda işletmecileri için uyum süresi

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre de, maddenin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri 31 Aralık 2020 tarihine kadar Tebliğ hükümlerine uymak zorunda olacaklar.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü internet sayfasındaki Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.