Gıda Hattı

Bitkisel üretime biyolojik mücadele desteği!

28 Haziran 2016, 10:54
Paylaş
Bitkisel üretime biyolojik mücadele desteği!

Bitkisel üretimde biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere verilecek destekler belli oldu. Ürünlerinde daha önce pestisit kalıntısı tespit edilen üreticiye destekleme ödemesi yapılmayacak. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Bitkisel Üretimde Biyolojik Ve/Veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2016/24), 28 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlandı.

domates-tarla-gidahatti

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanan Tebliğ ile bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Destekleme ödemesi için; Örtüaltı üretim yerinin Örtüaltı Kayıt Sistemi’nde (ÖKS), açık alanda üretim yerinin Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) kayıtlı olmasının yanı sıra Tebliğde belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekecek.

Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtüaltında ve açık alanda bitkisel üretimde; örtüaltında domates, biber, patlıcan, hıyar ve kabak, açıkta ise domates, turunçgil, elma, bağ, zeytin kayısı ve nar için biyolojik ya da biyoteknik mücadele desteği ödenecek.

yas-kayisi-2-gidahatti

Destekleme ödemesine başvuru tarihleri

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilerin ürün bazında son başvuru tarihleri; Kayısı için 30 Haziran 2016, Elma ve bağ için 31 Ağustos 2016, Açıkta domates ve zeytin için 30 Eylül 2016, Turunçgil ve nar için 28 Ekim 2016, Örtüaltı için 30 Aralık 2016 tarihi mesai bitimi olarak belirlendi. Üreticiler söz konusu süre içerisinde, başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler ile birlikte ÇKS ve/veya ÖKS kayıtlarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunacaklar.

Destekleme ödemesinden faydalanmak amacıyla üretici tarafından beyan edilen belgelerin ve uygulama bilgilerinin Tebliğ’de yer alan hususlara uygunluğu il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilecek ve tespit tutanağı hazırlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın desteklemelerinden faydalanması yasaklanmış olan üreticiler, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteklemelerinden de faydalandırılmayacak.

narenciye-gidahatti

Ürününde pestisit kalıntısı bulunana destek yok!

Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteklemelerine müracaat edenlerden, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında; yetiştirdikleri ürünlerde hasat öncesi pestisit denetimlerinde tavsiye dışı pestisit kullanımı tespit edilen, hasat sonrası pestisit denetimlerinde tavsiye dışı ve MRL üstü tespit edilen ve İhracata giden ürünlerinde pestisit kalıntısı nedeniyle bildirim almış olanlar aynı yıl içerisinde ilgili üründe yapılacak desteklemelerden faydalanamayacaklar.

Üreticilerin beyan ve belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

2016 üretim yılına esas ÇKS müracaatını yaptıktan sonra vefat eden çiftçilerin mirasçıları, arazinin intikalini yaptıramaması durumunda desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin varsa diğer mirasçılardan alacağı muvafakatname ile müracaatı üzerine tereke adına açılacak ortak hesaba destekleme ödemesi yapılacak. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde destekleme ödemesi yapılmayacak.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.