Gıda Hattı

Binalar için Yeşil Sertifika kriterleri güncellendi

12 Haziran 2022, 11:57
Paylaş
Binalar için Yeşil Sertifika kriterleri güncellendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği’nin yenilerken, eski yönetmeliğe göre yürürlükteki Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği de yürürlükten kaldırıldı.

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği, 12 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Binalar ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak için değerlendirme ve sertifikalandırma sistemlerinin oluşturulmasına; yeşil sertifika uzmanlarının, yeşil sertifika değerlendirme uzmanlarının ve eğitici kuruluşların nitelikleri ile yeşil bina ve yeşil yerleşmelerin değerlendirme kriterlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkartılan yönetmelik, mevcut ve yeni binalar ile yerleşmelerin sürdürülebilir çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarının değerlendirilmesini ve sertifikalandırılmasını kapsıyor.

Yeşil Sertifika almak isteğe bağlı olacak

Yönetmeliğe göre, isteğe bağlı olarak alınacak Yeşil sertifika, Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yeşil Sertifika Bina Değerlendirme Kılavuzu ve Ek-2 Yeşil Sertifika Yerleşme Değerlendirme Kılavuzunda tanımlanan kriterler esas alınarak düzenlenecek.

Yeşil sertifika almak isteyen bina veya yerleşme sahibi, Bakanlıkça yetkilendirilen yeşil sertifika uzmanlarından ve değerlendirme kuruluşundan hizmet alacak.

Bina ve yerleşmelerin değerlendirilmesi ve sertifikalandırılmasına ilişkin işlemler, Ulusal yeşil sertifika sisteminde (YeS-TR) gerçekleştirilecek.

Eğitici Kuruluşlar ile Değerlendirme Kuruluşu

Yeşil binalar ile yeşil yerleşmeler gibi konularda faaliyet gösteren kamu veya özel hukuk hükümlerine tabi kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşları, Yönetmelik ekinde yer alan Yeşil Sertifika Ulusal Yeşil Bina ve Yeşil Yerleşme Sertifikasyonu Eğitimine İlişkin Hususlar içerisinde belirtilen koşulları sağlamaları halinde eğitici kuruluş olarak faaliyet gösterebilecekler. Eğitici kuruluşlar Bakanlık resmi internet sayfasında yayımlanacak,

Yeşil sertifika uzmanları, eğitici kuruluşlar tarafından düzenlenecek sertifika eğitim programına katılarak uygulanacak yazılı sınavda başarılı olmaları ve Bakanlıkça YeS-TR’de yetkilendirilmeleri halinde, Yönetmelik kapsamında faaliyet yürütebilecekler.

Değerlendirme kuruluşu, sertifika başvurularını inceleyerek, binalar ile yerleşmelerin sürdürülebilir çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarını kılavuzlara göre değerlendirecek. Kuruluş, sertifikalandırma faaliyetlerini yürütecek ve kriterleri sağlayan bina ve yerleşmelere ilgili sertifikayı düzenleyecek.

Yeşil sertifika uzmanı

Yeşil sertifika eğitimlerine, değerlendirme kılavuzlarında belirtilen meslekleri haiz kişiler katılabilecek.

Yeşil sertifika uzmanlık yetkisinin geçerlilik süresi on yıl olacak ve sürenin bitiminde eğitime katılmaksızın tekrar sınava girilerek uzmanlık yetkisi yenilenebilecek.

Yeşil sertifika uzmanları, değerlendirme kuruluşu ekibinde görev yapmaları halinde, yeşil sertifika değerlendirme uzmanı unvanını alacaklar ve değerlendirme kuruluşu tarafından YeS-TR’ye tanımlanacaklar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği yürürlükten kaldıran Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlıkça eğitici kuruluş olarak görevlendirilen tüzel kişiler ile gerekli eğitimleri alarak yeşil sertifika uzmanlığı elde etmiş olanların hakları saklı olacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütecek.

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ de, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.