AramaArama
Gıda Hattı

Beslenme alışkanlıkları COVID-19 enfeksiyonu seyrini etkiliyor

14 Eylül 2021, 15:07
Paylaş
Beslenme alışkanlıkları COVID-19 enfeksiyonu seyrini etkiliyor

Bilimsel araştırmalar COVID-19 salgınından en az etkilenenlerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları taşıyan gruplar oluştuğunu gösteriyor. Yapılan son araştırma da hastalık riski ve hastalığın seyrinin tükettiğimiz gıdalar ile ilişkisini net şekilde ortaya koyuyor.

Gut dergisinde yayınlanan çalışmaya göre daha sağlıklı beslenen kişilerde COVID-19 hastalığına yakalanma riski %9, yakalananların hastalığı ağır geçirme ihtimali ise %41 oranında düşüyor.

Çalışmada 600 bine yakın katılımcının verileri incelendi. Pandemi öncesi beslenme alışkanlıklarına dair bir anket dolduran katılımcılar Bitkisel Bazlı Beslenme Skoru ile değerlendirildi. Bu değerlendirmede sebze ve meyveleri daha fazla tüketen bireyler, daha yüksek skorlar aldı.

beslenme

Sağlıklı beslenme alışkanlığı COVID-19'un daha hafif geçmesini sağlayabilir

Çalışmanın ilerleyen dönemlerinde katılımcıların 32 bine yakını SarsCoV-2 enfeksiyonuna yakalandı. Tüm katılımcılar arasında skoru en yüksek olan grubun hastalığa yakalanma riskinin skoru en düşük gruba göre ciddi şekilde azaldığı, hastalığa yakalananlarda ise ağır semptomlar gösterme ihtimalinin ciddi oranda ortadan kalktığı tespit edildi.

Araştırmacılar kötü beslenme ve sosyoekonomik mahrumiyet arasında da COVID-19 hastalığına yakalanma ve ağır geçirme yönünde birbirini güçlendiren bir etkileşim olduğunu ortaya koydu.

İnceledikleri iki değişken olan beslenme ve sosyoekonomik durumdan birinin ortadan kalmasıyla COVID-19 vakalarının yaklaşık üçte birinin engellenmiş olabileceğini belirten araştırmacılar, bu sonucun halk sağlığı politikalarında ekonomik durum ve bitkisel gıdalara erişim imkanının dikkate alınmasının ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.