Gıda Hattı

Ben kooperatifçiyim, çünkü insanım

21 Aralık 2015, 22:11
Paylaş
Ben kooperatifçiyim, çünkü insanım

Bugün Dünya Kooperatifçilik günü.

Aynı zamanda gecenin en uzun, gündüzün yani aydınlığın en kısa olduğu bir gün.

21 Aralıktan itibaren günler uzamaya başlar.

Kooperatifçiliğin anlamı da buradan ortaya çıkıyor.

Çünkü Kooperatifçilik;

 • Aydınlık demek,
 • Birlik demek,
 • Beraberlik demek,
 • Dayanışma demek
 • Birbirini korumak, yaşatmak demek
 • Sevgi demek,
 • Barış demek,
 • Hakça paylaşım demek,
 • Adalet demek,
 • Açlığı önlemek demek,
 • Vahşi kapitalizme karşı duruş demek,
 • Çalışmak demek,
 • Üretmek demek,
 • Kalkınma demek,

Kısacası “İnsanca yaşam” demektir.

Kooperatifçiliğin karşıtı olan tekelleşme ise;

 • Karanlık demek,
 • Sömürü demek,
 • Yoksulluk demek,
 • Açlık demek,
 • Kavga demek,
 • Savaş demektir.

Kapitalizmin her geçen gün vahşileştiği bugünkü süreçte, maalesef dünyada kavgalar gittikçe artıyor ve her 6 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor.

Hâlbuki bu dünya herkesi doyuracak, herkesi mutlu yaşatacak kadar büyük.

Bugün emperyalizmin yarattığı vahşet, tüm insanlığı korkutuyor.

Ne yazık ki; ülkemiz de bugün bu ateş çemberinin içine sürükleniyor.

Bugün insan ve hayvan nüfusunun 2 katını fazlasıyla doyurabilecek zenginliğe sahip olmamıza rağmen;

Bizde de yoksulluk var, kavga var ve cinayetler işleniyor.

Eğer emperyalizmin tuzağından kurtulmak ve bağımsız bir Türkiye istiyorsak güçlü olmalıyız.

mahmut-eskiyoruk-www.gidahatti.comGüçlü olmamız için de Atatürk’ün dediği gibi çok çalışmamız, çok üretmemiz gerekiyor.

En önemlisi yol haritamızı doğru belirlememiz gerekiyor.

İşte izlenecek bu yol kesinlikle tekelleşme değil, kooperatifleşme olmalıdır.

Tarımda küçük aile işletmelerini yok edecek şirketleşme anlayışından vazgeçip, köylümüzü kooperatifleştirerek yerinde üretmelerini ve yaşamalarını sağlamalıyız.

Ancak kooperatifleşme ile;

 • Kayıt dışılığı önleyebiliriz,
 • Üretimi planlayabilir, fiyat istikrarını sağlayabiliriz,
 • Üretim maliyetlerini düşürüp üreticinin kazancını artırabiliriz,
 • Gıda güvenliğini sağlayabiliriz,
 • İthalat yapan değil, ihracat yapan güçlü bir Türkiye yaratabiliriz,
 • Köyden kente göçü durdurur, ülkemizde barışı sağlayabiliriz.

Barış, akil insan dedikleri sanatçılar ile, artistler ile sağlanamaz.

Bu uygulama enfeksiyona yakalanmış hastaya aspirin vermektir. Bunun tedavisi kooperatifçiliktir. Bu da ancak devletin politikaları ile mümkündür.

Biz Tire Süt Kooperatifi ile Tire’de bir Kırsal Kalkınma Modeli yarattık. Bu model, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından dünyaya örnek gösterildi.

Daha 1 ay önce yine FAO’dan ve Tarım Bakanlığımızdan bu anlamda başarı ödülü aldım.

Dünyanın her köşesinden Kooperatifimize ziyaretler yapılıyor.

Beni Afrikalılar bile anladı ama Ankara’ya maalesef kendimi anlatamadım.

Bir yurtsever olarak bunu anlatmak zorundayım.

Çünkü yabancı sermaye tarımsal işletmelerimizi ele geçirmek istiyor.

Tarımı şirketler yapmalı anlayışı da, işte bu oyuna çanak tutmaktır.

Türkiye ancak kooperatifleşerek tarımını ve topraklarını koruyabilir.

Kişilerin inisiyatifine bağlı değil, kendi yapımıza uygun ulusal bir tarım politikası oluşturmalıyız.

Nasıl 0 faizli kredi ile tarımla ilgisi olmayan şirketlere çiftlik kurdurulması yanlış idiyse, yeni alınan karar ile küçük aile işletmelerine dekar başına 100 TL para yardımı yapmak da yanlıştır.

mahmut-eskiyoruk-www.gidahatti.comBenim çiftçim sadaka istemiyor. Benim çiftçim para kazanmak istiyor.

Çiftçiye para veren değil, para kazandıran bir yapı oluşturmalıyız. İşte bu da ancak Kooperatifleşme ile mümkündür.

Korkmayalım kooperatifleşmekten. Kooperatifçilik öcü değildir. Kooperatifçilik komünistlik değildir.

En kapitalist ülkelerde bile ortalama yüzde 80 iken ülkemizde kooperatifçiliğin %13’lerde olması yaşanan sorunların, sancıların ve geri kalmışlığın nedenidir.

Umarım yeni bakanımız ülkemizdeki örgüt kirliliğini ve karmaşasını düzenleyerek, kooperatifçiliği öncelikli bir devlet politikası haline getirir ve her ilçede bir Tire Süt Kooperatifi modeli yaratılır.

Yeter ki inanalım, istenirse mümkündür.

Biz kooperatifçiliğe inandık ve başardık.

Ben kooperatifçiyim, çünkü insanım.

Mahmut Eskiyörük

Tire Süt Kooperatifi Başkanı

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.