Gıda Hattı

BDDK'dan Dönemsel Kriz Uyarısı

23 Ağustos 2007, 17:55
Paylaş

BDDK, mortgage krizine ve Ortadoğu'daki jeopolitik risklere dikkat çekerek, "genel hatlarıyla risklerin arttığı bir döneme girildi" uyarısında bulundu.

2006 yılında da son 5 yıldır süren güçlü büyüme eğiliminin devam ettiği vurgulanan raporda, uluslararası kuruluşların 2007 yılına dair büyüme tahminlerini yukarıya doğru revize ettikleri hatırlatıldı. Buna karşın, "Son dönemde özellikle ABD emlak piyasasındaki gelişmelerin küresel ölçekte beklentilerin bozulmasına ve oynaklığın artmasına neden olduğuna" dikkat çekildi.

BDDK bu değerlendirmesine şöyle devam etti: "Küresel makro dengesizliklerin bir sonucu olarak oluşan uluslararası kur ve faiz farklarından yararlanmaya çalışan fonlar da belirsizliklerin arttığı dönemlerde piyasa hareketliliğini artırıcı bir unsur olarak yer alıyor. Finansal piyasaların içinde bulunduğu bu konjonktürün yanı sıra Orta Doğu bölgesine yönelik jeo-politik risklerin devam etmesi genel hatlarıyla risklerin arttığı bir döneme girildiğine işaret ediyor."

Türk finansal sistemine genel olarak bakıldığında, büyüme eğiliminin marttan bu yana sürdüğü ve toplam aktif büyüklüğü mart sonunda bir önceki yıl sonuna göre yüzde 5 büyüyerek 592.6 milyar YTL seviyesine ulaştığı belirtilen rapora göre, bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü de yüzde 3.2 artarak 515.3 milyar YTL oldu. Finansal sektörün aktif büyüklüğü GSYİH’ye oranı yüzde 99 düzeyinde iken, bankacılık aktiflerinin GSYİH’ye oranı yüzde 86.1’i buldu.

Mart sonunda 230.4 milyar YTL’ye yükselen kredi hacminin bankacılık bilançosundaki payının yüzde 44.7’ye yükseldiği belirtilen raporda, kredi riskli senaryo analiz sonuçlarına göre bir de şu uyarıda bulundu: "Mart 2007 itibarıyla nakdi kredilerin yüzde 1’inin zarara dönüşmesi halinde sermaye yeterliliği rasyosu 0.58 puan azalırken, yüzde 5 zarar halinde sermaye yeterliliği rasyosu azalışı 2.91 puan olacak." Raporda, faiz oranı riski incelendiğinde riske maruz pozisyondaki gelişme sonucunda riske duyarlılığın bir miktar arttığı belirtildi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.