Gıda Hattı

Bateri çalmak otistik ergenlerde davranışı ve beyin fonksiyonunu iyileştiriyor

18 Haziran 2022, 10:23
Paylaş
Bateri çalmak otistik ergenlerde davranışı ve beyin fonksiyonunu iyileştiriyor

Haftada 90 dakika bateri çalmak, OSB'li ergenlerin hiperaktivite ve dikkat eksikliklerinin üstesinden gelmelerine yardımcı oluyor.

Bateri çalma kalıplarını öğrenmek, engelleyici kontrol ve kendi kendini düzenleme ile ilişkili alanlarda beyin bağlantısını da ayarlıyor.

Otizm, zayıf sosyal beceriler ve etkileşimlerin yanı sıra sınırlı, tekrarlayan ilgi alanları ve etkinliklerle karakterize, yaşam boyu süren bir nörogelişimsel durum olarak biliniyor. Yeni bir araştırma, her hafta sadece 90 dakika bateri çalmanın otizm teşhisi konan gençlerin yaşam kalitesini iyileştirebileceğini ortaya koyuyor.

Çalışmanın bir parçası olarak, bateri deneyimi olmayan bir grup katılımcıya iki aylık bir süre boyunca her hafta 45 dakikalık iki ders verildi. 16 ila 20 yaşları arasındaki her gönüllü, müdahaleden önce ve sonra bir MRI taraması yapıldı. Araştırmacılar tarafından koruyucularına son zamanlardaki davranışsal zorluklar hakkında sorular soruldu.

Peki bateri çalmak otizmi nasıl etkiledi?

Bateri çalma becerilerini geliştiren katılımcıların daha az hiperaktivite, dikkatsizlik ve tekrarlayan davranışlar gösterdiğini, duygularını daha iyi kontrol ettiğini gösterdi. MRI taramaları ayrıca, araştırmaya göre genel davranışla bağlantılı olan beyin fonksiyonlarındaki değişiklikleri de ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, bateri eğitiminin ardından ergenlerin, dürtüselliği önleyen inhibitör kontrolden sorumlu beyin bölgeleri arasındaki senkronizasyonu iyileştirdiğini buldu.

Çalışma bize, özellikle ASD tanısı olan ergenler için bateri çalmayı öğrenmekten kaynaklanan nörolojik adaptasyonların ilk kanıtını sağlıyor. Bu çalışma, ölçtüğümüz değişiklikleri ve öğretmenlerin ve velilerin sosyal becerilerde ve dikkatte iyileştirmelere yönelik gözlemlerini destekliyor.

Bu çalışma sadece bateri eğitiminin ardından otistik ergenlerde davranışsal sonuçlarda bir gelişme olduğunu ortaya koymakla kalmadı. Aynı zamanda beyin işlevindeki ilişkili değişikliklere de ışık tutuyor. Zihinsel sağlığı destekleyen ve sosyal ilişkilerde gezinmeye yardımcı olan beyin bölgeleri arasında artan senkronize aktivite gözlemlendi.

Ekip ayrıca bateri çalma araştırmalarını genişletmeyi planlıyor ve DEHB, dispraksi, demans ve travmatik beyin hasarı olan kişilerle çalışan okullar veya kuruluşlarla işbirliği yapmak istiyor.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.