AramaArama
Gıda Hattı

Başkentlilerin afet duyarlılığı, Türkiye ortalamasının üzerinde!

6 Eylül 2021, 15:10
Paylaş
Başkentlilerin afet duyarlılığı, Türkiye ortalamasının üzerinde!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin anketi, Başkentlilerin afetler konusundaki duyarlılık oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ortaya koydu. Eğitim seviyesi, afet ve acil durumlara hazırlık oranını da etkiliyor. Gölbaşı, Polatlı, Altındağ, Mamak ve Keçiören’de afet ve acil duruma hazırlık oranı düşük iken, Çankaya, Yenimahalle ve Etimesgut’ta bu oran daha yüksek çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Başkentlilerin afet ve acil durumlara hazırlık düzeyinin belirlenebilmesi ve afet bilincinin kazandırılması amacıyla kent genelinde anket çalışması gerçekleştirdi.

Başkent’in 10 ilçesinde düzenlenen “Ankara Şehir Sakinlerinin Afete/Acil Durumlara Hazırlık Düzeyini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Araştırması”na; ortalama 26 yıldır kentte ikamet eden,  ortalama yaşı 34 olan, yarı yarıya üniversite mezunu ve geliri giderinden az olan 10 bin 630 kişi katıldı.

Başkentlilerin yarısı afetlerde gönüllü olmak istiyor

Ankara’da yaşayan vatandaşların afet ve acil durumlara hazırlık düzeyini, sosyal zarar görebilirlik özelliklerini ve etkide bulunan faktörleri niceliksel yöntem ve tekniklerle inceleyerek bilgi-beceri ve bilinç düzeyinin belirlendiği anket çalışmasına ilişkin raporda; afet eğitimine öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekilirken, Ankaralıların afetler konusundaki duyarlılık oranının Türkiye ortalamasının üstünde olduğu tespitine yer verildi.

Olası bir afet/acil durumda katılımcıların yarıdan fazlasının gönüllü olmak istediği olan anket çalışmasının sonuçları şöyle:

-Olası bir afet/acil durum karşısında hazırlık ve farkındalık bakımından öncelikle desteklenmesi gereken ilçeler Gölbaşı, Polatlı, Mamak, Altındağ, Keçiören ve Pursaklar olarak belirlendi

-Yarıya yakın sayıda katılımcı ortalamanın altında (görece düşük) bir afet / acil durum farkındalık düzeyine sahip.

Afetler konusunda duyarlılık ve ciddiyet yüksek!

-Ankara şehir sakinlerinin afet/acil durumlara yönelik duyarlılık, yarar ve ciddiyet düzeyi yüksek. Çoğunluk, olası bir afetin zararlı etkilerine açık olduklarını biliyor ve koruyucu eylemlere geçmeye hazır. Ayrıca afetlerin olası zararlarından korunmak için gereken davranışları kazanmanın yararlı olacağına inanıyor

-Afet ve acil durumlara yönelik duyarlılık, ciddiyet ve yarar alt boyutu ortalamaları kadınlarda, eğitimi yüksek düzey olanlarda, geçmişte bir afet deneyimi yaşamış olanlarda ve olası bir afet/acil durumda gönüllü olmak isteyenlerde yüksek

-Ankara şehir sakinlerinin çoğunluğu olası bir afet/acil durumun ortaya çıkarabileceği olumsuz koşullara karşı duyarlı, afetlere ciddiyetle yaklaşıyor ve önlem almanın yararlı olduğunu düşünüyor

-Katılımcılar olası bir afetin etkilerinin ciddiyetini algılamakla beraber gerek maddi (koruma ve tatbikat gibi fiziksel hazırlıklar, önleyici girişimler, aile afet planı oluşturma, hazırlık için zaman ve parasal kaynak ayırma) gerekse manevi (kader algısı, duygusal ve sosyal faktörler) olanaklar açısından yeterli olmadıkları görüşünü yoğun olarak ortaya koydu.

Farkındalık artırıcı eğitimler yapılmalı...

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı’nın yaptığı çalışmanın sonuç kısmında ise; bulgular ışığında Ankaralıların afet/acil durumlara hazırlık düzeylerinin artmasını ve somut davranış değişiklikleri meydana getirilmesini sağlayacak bilgi ve farkındalık yükseltici eğitimlerin yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Anket sonuçlarını değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Tarık Tuncay, Ankara’daki her üç vatandaştan ikisinin afet ve acil durumlar konusunda gönüllü olarak çalışmak istediğini belirterek, şunları söyledi:

“Ankara'da 380 mahallede 10 ilçeyi kapsayan on binden fazla vatandaşımıza ulaşarak, anket uyguladık. Vatandaşlarımızın yarısından biraz fazlası ‘Afet olabilir, bir acil durum olabilir farkında olmalıyım, tedbir almalıyım ve bundan nasıl korunurum’ diye düşünüyor. Tabi nüfusun yarısı aynı görüşte değil. Bu arada güzel sonuçlar da çıktı. Belki de neredeyse üç şehir sakinimizden ikisi diyebilirim, ‘Bir afet acil durum olursa canı gönülden koşarım, gönüllü olurum yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimin yani bütün otoritelerin çalışmalarına canı gönülden katkı veririm.”

Eğitim seviyesinin afet ve acil durumlara etki ettiğini söyleyen Tuncay; Gölbaşı, Polatlı, Altındağ, Mamak ve Keçiören’de afet ve acil duruma hazırlık oranının düşük olduğunu belirtirken, Çankaya, Yenimahalle ve Etimesgut’ta hazırlık durumunun daha yüksek olduğunu vurguladı.

Hedef; afet ve acil durumlarda daha güçlü olmak!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara’da yaşayan yurttaşlarımızın afetlerle ilgili beklentilerini, kuşkularını, kaygılarını ve düşüncelerini öğrenmeye çalıştık. Özellikle bizim yapacağımız çalışmaların yönünü belirlemek için sosyolojik olarak toplumsal beklentileri iyi algılamak lazım. Bu anket bunun bir parçasıydı. Ankara şehrinde yaşayan yurttaşların, Türkiye ortalamasının çok üzerinde afetler konusunda duyarlılık gösterdiğini öğrenmiş olduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’de meydana gelen afet ve acil durumlarda her yerde görev alıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında afet ve acil durumlarda belediyemizin tüm araç gereç, ekipman ve personelini güçlendirmek, gönüllülerimizi bu çalışmalara dahil etmek için çalışıyoruz.”

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.