AramaArama
Gıda Hattı

Balıkçı gemilerine sıkı gözaltı!

21 Ağustos 2021, 13:09
Paylaş
Balıkçı gemilerine sıkı gözaltı!
Balıkçı gemilerinin seyir bilgileri ile avcılık faaliyetlerinin izlenmesi, kural ihlallerinin tespit edilmesi ve denetlenmesine ilişkin tebliğ güncellendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçı gemilerinin seyir bilgileri ile avcılık faaliyetlerinin izlenmesi, kayıt altına alınması, kural ihlallerinin tespit edilmesi ve denetlenmesine ilişkin tebliği güncelledi.

Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (No: 2021/26), 21 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Balıkçı gemilerinin kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyet verilerinin GSM, uydu ve diğer iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesini, dijital ortamda kayıt altına alınarak toplanmasını ve değerlendirilmesini, kural ihlallerinin tespit edilmesini ve denetlenmesini sağlamak amacıyla çıkartılan Tebliğ; ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere Bakanlıkça ruhsatlandırılmış gemilere takılacak gemi izleme cihazlarını, bu cihazların çalışması, kullanılması, avcılık faaliyetlerine dair kayıtların tutulması ve değerlendirilmesine ilişkin hususlar ile balıkçı gemisi yetkilisinin yükümlülüklerini kapsıyor.

bagis-sistem-gidahatti

BAGİS cihazının kullanımı

Boy uzunluğu 12 metre ve üzerinde olan denizlerde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere Bakanlıkça ruhsatlandırılmış gemilere, Bakanlık sistemine uygun Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) cihazının takılması ve çalışır durumda tutulması gerekecek.

BAGİS cihazının temini, balıkçı gemilerine takılması, sökülmesi ve arızaların giderilmesi ile ilgili tüm masraflar balıkçı gemisi yetkilisine ait olacak.

Balıkçı gemisi yetkilisi, gemisinin çalışmaya başladığı andan itibaren dönünceye kadarki tüm süreçte BAGİS cihazının kesintisiz olarak çalışır ve işler durumda olduğunu kontrol ve takip edecek.

bagis-balikci-sistem-gidahatti

BAGİS cihazlarının devir ve iadesi

BAGİS cihazı takılan balıkçı gemisinin balıkçılık filosundan çıkarılması halinde, balıkçı gemisi yetkilisi tarafından en geç 15 gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne müracaat edilerek Bakanlık yetkilisi veya yetkilendirdiği kişi ve kurumlarca masrafları balıkçı gemisi yetkilisine ait olmak üzere BAGİS cihazının balıkçı gemisinden söktürülmesi sağlanacak.

Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun 36’ncı maddesinin ilgili hükümleri gereğince işlem yapılacak.

Bakanlık mülkiyetinde olan BAGİS cihazları ve ekipmanları hakkında güncelleme, değiştirme ve geri alma dâhil her türlü tasarrufa Bakanlık yetkili olacak.

Bakanlık, 2024 yılına kadar iletişim giderlerini karşılayacak

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, boy uzunluğuna ya da balıkçı gemilerinin faaliyet tipine bağlı olmaksızın balıkçılık faaliyetinde bulunacak diğer gemilere de BAGİS cihazı taktırılmasını zorunlu tutabilecek.

BAGİS ile ilgili GSM ve uydu abonelik ve iletişim/haberleşme giderleri 31/12/2023 tarihine kadar Bakanlıkça karşılanır.

18/5/2016 tarihli ve 29716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2016/18) yürürlükten kaldıran Tebliğ, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.