Gıda Hattı

Balık Çiftliklerine MayIs'a kadar süre

29 Ocak 2007, 16:39
Paylaş

Çevre ve Orman Bakanlığı, 24 Ocak 2007 tarih ve 26413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” ile balık çiftliklerindeki belirsizliği giderdi.

Buna göre balık çiftlikleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca doğal ve arkeolojik sit alanı olarak belirlediği yerlerde ve derinliği 30 metreden az, kıyıya 1100 metreden yakın, akıntı hızı 0.1 m/sn az olan koylarda kurulamayacak. Mevcut balık çiftlikleri, bu kriterlere göre durumlarını üniversitelerin veya TÜBİTAK'ın konuyla ilgili uzman birimlerine 1 Mayıs 2007'ye kadar tespit ettirerek, bakanlığa bildirecekler. Durumları uygun olmayan çiftlikler, en geç 13 Mayıs 2007 tarihine kadar kapatılacaklar.

Öte yandan Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’nun 25 ocak 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğine göre de, sit alanlarında ve sit alanlarına kıyısı bulunan koylarda, su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerde, Bakanlar Kurulu Kararı ile dalış yasağı getirilen alanlarda su ürünleri üretim ve yetiştirme tesisi yapılamayacak. Çiftlikler taşınma desteği istiyor

Yeni tebliğin hemen ardından, çiftliklerin yaklaşık yüzde 80'inin yerlerinin değiştirileceği belirtilerek, taşınma maliyeti için destek talep edildi. Bakanlığın yeni üretim alanlarını kısa sürede belirlemesi gerektiğini belirten Ege Canlı Hayvan Su Ürünleri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, "Çiftlikler 2008 yılına kadar yeni yerlerinde üretime başlamazsa üretimde büyük düşüş yaşanır. Bu, yaklaşık 1 milyar dolarlık pazarın çökmesi demektir. Balık çiftliklerinin şu anda üretim yaptığı yerleri onaylayan devlet, taşınmasını isteyen de devlet. Devletin plansızlığının faturasını tek başımıza ödemek istemiyoruz. Bu konuda hibe veya uzun vadeli kredi beklentimiz var” diye konuştu.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.