Gıda Hattı

Bakanlık Açıklama Yaptı: "Yağ Analizlerimizde Sağlığa Zararlı Herhangi Bir Maddeye Rastlanmadı"

8 Mayıs 2008, 16:03
Paylaş

Bazı yayın organlarında yer alan Ukrayna’dan AB ülkelerine ithal edilen ham ayçiçeği yağında, sağlığa zararlı maddeler bulunduğu haberleri üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Bakanlığın bu konuyla ilgili gelişmeleri başından beri yakından takip ettiği belirtildi ve Ukrayna'dan ülkemize ithal edilen ham yağ ithalatında tüm gıda maddesi ithalatlarında olduğu gibi ithalatçı ülkenin yetkili makamlarından "sağlık sertifikası" istendiğinin ve her parti ithalatta Türk Gıda Mevzuatına göre analiz yapılarak sadece mevzuata uygun olan ürünlerin ithalatına izin verildiğinin altı çizildi.

İşte, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tam metni:

UKRAYNA'DAN ITHAL EDILEN HAM AYÇİÇEĞİ YAĞLARININ SAĞLIĞA ZARARLI OLDUGU YÖNÜNDE ÇIKAN HABERLERLE ILGILI BASIN AÇIKLAMASI

06.05.2008 tarihinde bazı basın yayın organlarında Ukrayna'dan ithal edilen ham ayçiçeği yağının sağlığa zararlı oldıığu, AB ülkelerinin bu ülkeden yağ ithalatına sınırlama getirdiği, Türkiye'de henüz bu konuda bir çalışma yapılmadığı yönünde haberler yer almıştır. Bu haberler üzerine konuyla ilgili bir açıklamanın yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Konuyla ilgili Bakanlığımız açıklaması şöyledir:

İspanya Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada Ukrayna'dan ithal edilen ayçiçeği yağlarının bir partisinde "hidrokarbon” belirlendiğini, Ukrayna'dan yapılacak hem ayçiçeği yağı siparişlerinin durdurulduğunu ve ürünlerin piyasadan toplanacağını belirterek tüketicilere sükunetli olunmasını, durumun kontrol altında olduğunu ve gerekli tedbirlerin alındığını ve Avrupa ülkelerinin bu konuyla ilgili alarma geçtiğini belirtmiştir. İspanya, yaptığı kontrollerden sonra Ukrayna mahreçli ham yağ ithalatında aldığı ihtiyati tedbiri kaldırmıştır.AB komisyonu tarafından da prosesten geçmiş (kokusu alınmış, durultulmuş ve ilgili proseslerden geçmiş rafine yağlarda herhangi bir sağlık riskinin olmadığı ifade edilmiştir.Ukrayna'dan ülkemize ithal edilen ham yağ ithalatında tüm gıda maddesi ithalatlarında olduğu gibi ithalatçı ülkenin yetkili makamlarından "sağlık sertifikası" istenmekte ve her parti ithalatta Türk Gıda Mevzuatına göre analiz yapılmakta, sadece mevzuata uygun olan ürünlerin ithalatına izin verilmektedir.

2007 yılı içerisinde Ukrayna'dan 48 bin ton ham yağ, 2008 yılında ise bugüne kadar toplam 77.062 ton Ham Ayçiçeği Yağı ithali gerçekleşmiştir.

AB’de yaşanan bu durum ülkemizde de anında değerlendirilerek Ukrayna'dan ülkemize ithal edilen ham yağlarda beliren risk nedeniyle İthalatı öncesinde "mineral yağ" analiz raporu istenmekte ve ürünün fiili ithalatı sırasında “mineral yağ" analizi yapılmaktadır. Bu kapsamda. Ukrayna'dan gelen ham ayçiçeği yağında yapılan analizlerde mineral yağ tespit edilememiştir. Ayrıca, daha önce ithalatı yapılan ham yağların rafinasyonunu müteakip alınan numunelerde "benzo(a)piren" analizleri sonucuna göre risk takibi yapılmaktadır.Türk Gıda Kodeksi, Kodeks Alimentarius ve AB mevzuatı ile uyumlu olup gerektiğinde güncellenmektedir. Gerek ithalat, gerekse iç piyasada bitkisel sıvı yağlarda taklit ve tağşiş konusunda Gıda Kodeksine uygunluk kontrolleri mutlak surette yapılmaktadır.

• 2007 yılında 1111 bitkisel yağ denetimi yapılmış, 31 işletmeye 5179' sayılı Kanunun 29uncu maddesi gereği Gıda Kodeksine aykırılık ve teknik-hijyenik yetersizlik nedeniyle İdari Para Cezası verilmiş ve 2 işletme hakkında da sağlığa aykırılık nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

• 2007 yılı Denetim Programı çerçevesinde alınan bitkisel yağ numunelerinde Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) - Benzo(a)piren tespit edilmemiştir.

• 2008 yılı izleme planı çerçevesinde analizlere devam edilmekte olup, 06.05.2008 tarihi tibarıyla Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)- Benzo(a)piren tespit edilmemiştir.Bu kapsamda, basında çıkan "Bakanlığımızın konu ile ilgili bir çalışmasının olmadığı" ifadesi doğru değildir. Yukarıda da belirtildiği üzere, olay başından beri dikkatle takip edilmiş ve Bakanlığımızca risk ana izleri esasına dayalı olarak gerekli tedbirler alınmış ve buna göre hem ithalat aşamasında hem de yurtiçinde ham yağ ve işlenmiş rafine yağlarda gerekli denetim ve kontroller risk esasına göre yürütülmektedir"

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.