Gıda Hattı

Bakan Coşkun: Hallerin Kuruluş İzinleri, Büyükşehir Belediyelerine Verildi

14 Haziran 2007, 17:12
Paylaş

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, belediyelerce kurulacak haller ile gerçek ve tüzel kişilerce özel toptancı hallerinin kuruluş izinlerinin bakanlık yetkisinden alındığını belirterek, yetkinin büyükşehir belediyelerine verildiğini bildirdi.

Coşkun, yaptığı açıklamada, 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapan ve 23 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5652 sayılı kanunun uygulanmasında doğan karmaşa ve sıkıntılarla ilgili; gerek sektör temsilcileri tarafından bakanlığa yazılı ve sözlü bildirimler yapıldığını, gerekse yazılı ve görsel yayın kuruluşlarındaki haber ve yorumlarda yer aldığını bildirdi.

Bu nedenle açıklama yapılmasının yararlı görüldüğünü kaydeden Sanayi ve Ticaret Bakanı Coşkun, bakanlığın tüm kesimlerinin görüşü alınarak Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun olarak hazırlanan "Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı"nın 23 Şubat 2007 tarihinde 641 sayılı yazıyla kanunlaşması için Başbakanlığa sunulduğunu hatırlattı.

Coşkun, açıklamasında şu bilgileri verdi:

"Ancak, bakanlığımızca hazırlanan kanun tasarısı Başbakanlıkta iken, bahse konu 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) değişiklik yapan 5652 sayılı kanun, 23 Mayıs 2007 tarihli ve 26530 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 5652 sayılı kanun, bakanlığımız tarafından önerilmiş bir kanun değildir. Bu kanun 552 sayılı KHK'de kanun değişikliği şeklinde milletvekilleri tarafından TBMM'ye teklif edilmiş ve tekliflerin görüşülmesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde kanunlaşmıştır."

Söz konusu kanunla, özet olarak; belediyelerce kurulacak haller ile gerçek ve tüzel kişilerce özel toptancı hallerinin kuruluş izinlerinin, bakanlık yetkisinden alınarak büyükşehir belediyelerine verildiğini ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Daha önce malların herhangi bir hale girişi yeterli iken, yeni düzenlemeyle, malların üretildiği il ve ilçe dışına sevk edilmesi halinde, malların satışa sunulacağı yerin haline girmesi ve alınacak belediye payının bu yerin belediyesince tahsil edilmesi zorunlu kılınmıştır.

Toptancı haller de, kamu emlakinden sayılan işyerlerinin tahsisi yoluyla işletilmekte iken, yeni değişiklikle, toptancı hallerinin tahsis yoluyla işletilebileceği gibi, kiralama ya da satış yoluyla da işletilebilmesi imkanı getirilmiştir."

Öte yandan, Coşkun, halen yürürlükte bulunan 552 sayılı KHK'nin temel amaçlarından olan üretici ve tüketicilerle yaş sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarının dengeli ve eşit şekilde korunmasına teminen uygulamanın yakinen takibinin yapıldığını bildirdi. Coşkun, ayrıca olası yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi amacıyla da bakanlığının İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün, 7 Haziran'da sektör temsilcileriyle bir araya gelerek görüşlerinin alındığını ve bir genelge yayımlandığını kaydetti.

 

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.