Az miktarda alerjen içeren gıdalar veya gıda katkı maddeleri etiketlenmeli mi?

AB mevzuatı kısa bir süre önce değişmiştir. Yeni AB Yönergesi 2003/89/EC gıda maddelerinde bulunan bileşenlerin gösterilmesiyle ilgilidir (Yönerge 2000/13/EC’de değişiklik yapmaktadır) ve 25 Kasım 2003’te değişmiştir. Yönerge 2000/13/EC’nin Ek III A’sına göre, alkollü içecekler dâhil olmak üzere önceden paketlenmiş gıdalarda bileşen olarak kullanılan potansiyel alerjenlerin listesi miktarından bağımsız olarak etikette gösterilmelidir. Alerjenler gluten içeren tahılları, balıkları, kabuklu deniz canlıları, yumurtaları, fıstıkları, soyayı, sütü ve laktoz içeren süt ürünlerini, kuruyemişleri, kerevizi, hardalı, susam tohumunu ve sülfitleri kapsamaktadır. Alerjen gıda bileşenleri listesi en yeni bilimsel bilgiler temelinde tekrar incelenerek güncellenecektir. Ancak Yönerge 2005/26/EC’da bazı gıda bileşenleri ve maddeler geçici olarak Yönerge 2000/13/EC’nin Ek III’ünden çıkarılmıştır. Bu istisnalar özellikle glikoz şurupları, yumurtalar ve soya fasulyelerini içeren gıda katkı maddeleriyle ilişkilidir.
Yönergenin koşullarını kendi ulusal yasal sistemlerine aktarmak için Üye Ülkelere 1 yıl verilmiştir (25 Kasım 2004’e kadar). Etiketlerinin kurallarla tamamen uygun olmasını sağlamak için üreticilere fazladan 1 yıl daha verilmiştir, buna göre 25 Kasım 2005 itibariyle ürünler yeni mevzuatlar ile uyumlu olmalıdır. Ancak söz konusu tarihten önce piyasaya sürülen veya etiketlenen ürünlerin satışına müsaade edilecektir.