AramaArama
Gıda Hattı
banner
AramaArama

Avukatlık asgari ücret tarifesi 2019! Avukata danışmak kaç liradan başlıyor?

Avukatlık asgari ücret tarifesi 2019! Avukata danışmak kaç liradan başlıyor?
2 Ocak 2019, 07:20

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından 2019 yılında uygulanacak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belirlendi. Avukat danışma ücretleri de yer alan tarifeye göre, avukatlık bürosunda sözlü danışma için 375 TL ödenecek.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 2 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve yayımlanan Tarife hükümleri uygulanacak.

Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemeyecek.

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler

Tarifede yazılı avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığı olacak. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmeyecek.

Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirecek.

Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemeyecek.

Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanacak.

Dava vekili eliyle takip olunan işlerde ücret

Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanacak.

Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde ise Tarifede belirtilen ücretin 1/4’ü uygulanacak.

Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenecek.

Avukat danışma ücretleri ne oldu?

Ekte yer alan Türkiye Barolar Birliği’nin Avukatlık Ücret Tarifesi’nin Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret başlıklı Birinci Kısım Birinci Bölümü’nde, avukata danışma ücretleri belirlendi.

Buna göre,

Büroda sözlü danışma ilk bir saate kadar 375 TL, takip eden her saat için 218 TL,

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma ilk bir saate kadar 750 TL, takip eden her saat için 375 TL,

Yazılı danışma için ilk bir saate kadar 750 TL, takip eden her saat için 350 TL ödenecek.

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.