AramaArama
Gıda Hattı
banner
AramaArama

Avrupa'nın sağlık karnesi "Health at a Glance: Europe 2018"

Avrupa'nın sağlık karnesi "Health at a Glance: Europe 2018"
23 Kasım 2018, 10:40

Avrupa Komisyonu ve OECD işbirliği ile hazırlanan Avrupa 2018 sağlık raporu, hem Avrupa hem Türkiye adına bazı iç karartıcı gerçekleri gözler önüne serdi.

OECD ve Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı "Bir Bakışta Sağlık: Avrupa 2018" (Health at a Glance: Europe 2018) başlıklı raporda AB üye ülkeleri yanında, aday ülkeler ve Gümrük Birliği Anlaşmasına dahil ülkelerdeki sağlık durumu değerlendirildi. İki yılda bir yayınlanan ve 1960'lardan itibaren yaşanan gelişmelere değinen sağlık raporu bazı olumsuzlukları gözler önüne serdi.

Yaşam beklentisi artışı yavaşlıyor

Sağlık raporu ön sözünde iki konuya dikkat çekildi. Bunlardan biri, şimdiye kadar düzenli şekilde artan yaşam süresi beklentisi düzeyindeki artışın çoğu AB ülkesinde yavaşlaması. Bunun nedeninin kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin azaltılması konusundaki yavaşlama, ver son yıllarda kış aylarında yaşlılarda artan ölüm oranları olduğu ifade edildi. Diğer bir konu ise yaşam süresi beklentisindeki dengesizlik. Rapora göre düşük ve yüksek düzeyde eğitimli kişiler arasında fark 8 yıla kadar çıkabiliyor.

AB ülkelerinde her yıl 1,2 milyon kişinin erken öldüğü ifade edilen raporda bu ölümlerin daha iyi önleyici politikalar ve daha etkili sağlık hizmetleri ile engellenebileceği belirtildi. Raporda bu ölümlerin 790 bininin tütün ve alkol kullanımı, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşamın sonucu olduğu da vurgulandı.

Türkiye sağlığa en düşük harcama yapan ülke

Bir Bakışta Sağlık: Avrupa 2018 raporuna göre AB'de sağlık harcamaları GSYİH'nın %9,6'sına karşılık geliyor. Türkiye ise %4,2 ile raporda yer alan tüm ülkeler arasında sağlık harcamalarına en düşük payı ayıran ülke oldu. Kişi başına düşen sağlık harcamalarında AB ortalaması 2.773 Avro olarak hesaplanırken, Türkiye 824 Avroyla raporda incelenen 36 ülke arasında 33'üncü sırayı aldı. Türkiye'de kişi başına düşen sağlık harcamalarının son dönemde ciddi bir azalma gösterdiği de sağlık raporu içerisinde yer alan bilgiler arasında.

Raporda sağlık harcamalarının %20'sinin daha gerekli yerlere yönlendirilebileceği belirtilirken Avrupa'da 2015'te 84 bin kişinin ruhsal sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğine, ruh sağlığı sorunlarının yılda 600 milyar Avroluk bir kayba neden olduğunun hesaplandığına değiniliyor.

Önlenebilir faktörlerin ağırlığı

Verilere göre Avrupa'da yetişkinlerin beşte biri her gün sigara içiyor. Gençlerin %40'ı ise 30 gün içerisinde en az bir kere yüksek düzeyde alkol tükettiğini belirtiyor. Önlenebilir faktörler arasında obezite de dikkat çekiyor. Avrupa nüfusunun altıda birinin obez tanımına uyduğu, obezite görülme sıklığının ise giderek arttığı vurgulanıyor.

Avrupa'nın giderek artan sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması için sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizliğin giderilmesi, sağlık sisteminin dijital teknolojileri de kullanarak kişiye özel hizmet vermeye başlaması gerektiği ifade ediliyor.

Türkiye verileri

Sağlık raporu verilerine göre Türkiye'de önlenebilir ölüm oranı 100 bin kişide 231. Bu sayı AB28 ortalaması olan 216 ile kıyaslanabilir bir düzeyde. Hastaneye yatan hastaların 30 gün içerisinde ölme oranı 45 yaş üzeri kişilerde %13,7. AB12 ortalaması ise %9,5. İstatistiklere göre Türkiye'de nüfus yaşlanıyor. 65 yaşın üzerindeki kişilerin nüfusa oranı 2017 yılında %8,3 olarak açıklanmış. Diğer yandan bu düzey AB28 ortalamasının (%19,4) epeyi altında. Doğum oranları ise son üç yılda düşmekle beraber yine AB28 ortalamasından ciddi oranda yüksek (Türkiye'de 1000 kişi başına 16,5 doğuma karşılık AB'de 10,1 doğum).

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.