Gıda Hattı

Avrupa’nın dijital karnesi! Hangi alanlarda güçlü, hangi alanlarda zayıf?

18 Kasım 2021, 09:59
Paylaş
Avrupa’nın dijital karnesi! Hangi alanlarda güçlü, hangi alanlarda zayıf?

AB Komisyonu işgücü, geniş bant bağlantılar, dijital teknolojilerin işletmeler tarafından entegrasyonu ve dijital kamu hizmetleri alanlarında AB ülkelerinin dijital rekabet gücüne ilişkin ilerlemeyi değerlendiren “2021 Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi” (DESI) sonuçlarını yayımladı.

AB Komisyonu’nun 2021 yılı Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi (DESI), büyük ölçüde 2020'nin ilk iki çeyreğine ait verileri sunuyor. DESI 2021 raporu, COVID-19 pandemisinin ilk yılında dijital ekonomi ve bilgi toplumuna dair gelişmeler hakkında bazı bilgiler sağlamakla birlikte, COVID-19'un dijital hizmetlerin sunum ve kullanımı üzerindeki etkileri ve uygulanan politikaların sonuçlarının 2022 yılı raporunda daha kapsamlı şekilde belirtileceği ifade ediliyor.

Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi 2021’deki bulgular

2021 Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi’nin dört alana ilişkin bulgularından bazıları şöyle:

  • AB'deki bireylerin %56'sı temel dijital becerilere sahip.
  • Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) uzmanları istihdamında artış olduğu görülmekte; bir önceki yıl sayıları 7,8 milyon olan BİT uzmanlarının 2020 yılında 8,4 milyona ulaştığı belirtiliyor.
  • AB nüfusunun %80'inin temel dijital becerilere sahip olması ve BİT uzmanları sayısının 20 milyona ulaşması için eğitim olanak ve fırsatlarının artırılması gerekiyor.
  • Bağlantıya ilişkin veriler AB genelinde hanelerin "çok yüksek kapasiteli ağlar" (VHCN) erişim oranının bir yıl önce %50 seviyesindeyken raporlama döneminde %59'a ulaştığını gösteriyor.

Kırsal alanlarda erişim, işletmelerde bulut teknolojileri kullanımı artıyor

  • Kırsal alanda çok yüksek kapasiteli ağlara erişim 2019'da %22 oranındayken, 2020'de %28'e yükseldi.
  • Bulut teknolojileri kullanımında gelişme sağlandı ve 2020 yılında bulut teknolojileri kullanan işletmelerin oranı %26’ya ulaştı.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.