Gıda Hattı

Avrupa’daki çiftliklere de emisyon düzenlemesi geliyor!

8 Mayıs 2022, 15:45
Paylaş
Avrupa’daki çiftliklere de emisyon düzenlemesi geliyor!

Avrupa’da faaliyet gösteren büyük ölçekli kanatlı ve büyükbaş hayvan çiftliklerinin yaklaşık yüzde 13’ü, AB’de hayvancılıktan kaynaklanan amonyak emisyonlarının yüzde 60’ından ve metan emisyonlarının yüzde 43’ünden sorumlu. AB Komisyonu, söz konusu çiftliklerin de kademeli olarak Sanayi Emisyonları Yönergesi kapsamına alınmasını planlıyor.

Ülkemizden TÜSİAD ve TİSK’in de üyesi olduğu Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu (BusinessEurope), AB Komisyonu tarafından Sanayi Emisyonları Yönergesi’nin güncellenmesi amacıyla sunduğu önerilere ilişkin bir açıklama yaptı.

Sanayi Emisyonları Yönergesi, Yeşil Mutabakat hedeflerine uyumlu!

Sanayiden kaynaklanan kirliliğin azaltılmasında önemli paya sahip olduğu belirtilen mevcut yönergenin, Yeşil Mutabakat hedeflerine uyum için gerekli çerçeveyi sağladığı, yeni öneri içeriğindeki unsurların büyük bir bölümünün ise başka yasal düzenlemelere halihazırda dahil edilmiş olduğu, ayrı bir düzenleme içeriğinde yeniden sunulmasının sanayi açısından karmaşaya yol açacağı belirtildi.

Komisyon’un ileri sürdüğü tasarının, bu öneriler ışığında kapsamlı şekilde ele alınarak yeniden düzenlenmesi yönünde Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’ne çağrıda bulunulan açıklamada, ayrıca AB'deki yatırım projelerinin yetki süreçlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

AB Komisyonu’nun önerileri

AB Komisyonu’nun “Yeşil Mutabakat: Büyük sanayinin yeşil geçişe yönlendirilmesi amacıyla AB sanayi emisyonları kurallarının güncellenmesi” başlığı altında yayımladığı tasarı, başlıca şu düzenlemeleri içeriyor:

  • Tesislere yönelik emisyon izinlerinin verilmesi aşamasında elde edilebilecek en iyi performans dikkate alınarak kriterler oluşturulması planlanıyor. Halihazırda mevcut sanayi tesislerinin yaklaşık %80’ine verilmiş olan izinlerde teknik olarak mümkün olan seviyenin en alt sınırının kıstas olarak belirlenmiş olduğu ancak, yeşil geçiş kapsamında performans ölçütlerinin daha yukarılara taşınması gerektiği belirtiliyor.
  • İnovasyon alanında atılım yapan, öncü konumundaki işletmeler ve sanayi tesislerinin daha esnek koşullara sahip izin planlarından yararlandırılması sağlanacak. Bu sayede kirlilik kontrolü alanındaki yeni çözüm tekniklerinin bu işletmeler tarafından denenmesine olanak sağlanacak. Bu kapsamda yer alacak sanayi tesislerinin 2050 yılına ulaşıldığında sıfır kirlilik hedefine ulaşılması, döngü ekonomisi ve karbonsuzlaşma hedeflerine ulaşılmasına ilişkin dönüşüm planlarını 2030 ve 2034 yıllarında hazırlamış ve güncellemiş olması gerekecek.
  • Mevcut “Çevre Yönetim Sistemi” toksik kimyasalların kullanımını azaltmak hedefiyle güncellenecek ve en iyi tekniklerin kullanılması, kaynak kullanım performanslarına uyum alanlarında belirleyici kıstaslara bağlı olarak sanayinin döngüsel ekonomi yatırımlarına destek verilecek.
  • Sanayi tesislerine verilen izinlerde “enerji verimliliği” kıstasının mutlaka dikkate alınması sağlanacak. Ayrıca, karbonsuzlaşma ve kirliliğin önlenmesi alanları arasında uyum hedeflenecek.

Büyük ölçekli hayvan çiftlikleri de kapsama alınacak

  • AB Komisyonu önerisi ile halihazırda mevcut yönergenin kapsamı genişletiliyor:

− Avrupa'da faaliyet gösteren ticari çiftliklerinin yaklaşık %13'ünün, AB'de hayvancılıktan kaynaklanan amonyak emisyonlarının %60'ından ve metan emisyonlarının %43'ünden sorumlu olduğu belirtiliyor. Bu veriler ışığında yeni kurallarla birlikte büyük ölçekteki kanatlı hayvan ve büyükbaş hayvan çiftliklerinin kademeli olarak düzenleme kapsamına alınacağı açıklanıyor.

− Sanayide kullanılan mineral ve metallerin çıkarılması ile ilgili faaliyetler ve geniş ölçekli batarya üretimi de yeni öneriyle birlikte düzenleme kapsamına alınacak iş kolları arasında yer alıyor.

  • Sanayi tesislerine yönelik izin süreçlerinde saydamlık ve kamusal katılımın artırılacağı belirtiliyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.