AramaArama
Gıda Hattı

Avrupa plastik gıda ambalajlarını mercek altına aldı

24 Şubat 2019, 13:32
Paylaş
Avrupa plastik gıda ambalajlarını mercek altına aldı

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA, gıdalarla temas eden plastik materyallerde yer alan beş çeşit fitalat maddesi için 2005'te yapmış olduğu risk değerlendirmesini yeniliyor. Kurum bu amaçla ortaya koyduğu taslak metin üzerinde görüş toplamaya başladı.

Yeni değerlendirmede EFSA'nın Gıdalarla Temas Eden Maddeler, Enzimler ve İşlem Yardımcıları Paneli, plastiklerde yer alan dört madde için günlük kabul edilebilir alım (TDI) düzeyini 50 μg/kg vücut ağırlığı olarak belirledi. Bu maddeler dibütilfitalat (DBP), bütilbenzilfitalat (BBP), bis(2-etilhekzil)fitalat (DEHP) ve diizononilfitalat (DINP) olarak biliniyor.

Bu grup TDI düzeyi, bu maddelerin üreme üzerine yaptığı etkiler göz önünde bulundurularak belirlendi. Bunlar arasından DINP'nin en kritik etkisinin ise karaciğer üzerinde olduğu ifade edildi.

Diizodesilfitalat (DIDP) ise grup TDI düzeyine dahil edilmedi, karaciğer üzerine olan toksik etkisi nedeniyle 150 μg/kg vücut ağırlığı şeklinde kendine özgü bir düzey belirlendi.

Avrupalı tüketicilerde fitalat maruziyet düzeyleri oldukça düşük

Tüm Avrupalı tüketicilerde DBP, BBP, DEHP ve DINP'nin bileşik maruziyetinin belirlenen grup TDI düzeyinin dörtte birini aşmadığı ifade edildi. Buna en kötü durum senaryosunda, en hassas nüfus grubunun maruziyeti de dahil. DIDP için ise gıdalar yoluyla maruziyet, belirlenen TDI değerinin 1500 kat altında.

EFSA bu çalışmayı Avrupa Kimyasallar Ajansı ECHA ile işbirliği içerisinde yürüttü.

EFSA taslak metne son halini vermek için ilgili taraflardan 14 Nisan 2019 tarihine kadar geri dönüşleri bekliyor. Görüşler kurumun sitesindeki bağlantı yoluyla toplanıyor.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.