Gıda Hattı

Avrupa çığır açan yeniliklere hazır

30 Ocak 2018, 16:35
Paylaş
Avrupa çığır açan yeniliklere hazır

Avrupa Komisyonu, Bağımsız Üst Düzey İnovatörler Grubu'na yaptırdığı çalışmayla Avrupa'da inovasyonun geleceğine ışık tuttu. "Avrupa geri döndü: Çığır açacak inovasyonları hızlandırmak" başlıklı raporda bir Avrupa İnovasyon Konseyi kurulması yönünde tavsiyeler yer aldı.

Avrupa Komisyonu araştırma, bilim ve inovasyondan sorumlu üyesi Carlos Moedas'ın 2017 yılında yaptığı Avrupa İnovasyon Konseyi kurulması yönünde bir çalışma yapılması çağrısı sonucu konuyla ilgili bir rapor yayınlandı. Üst Düzey İnovatörler Grubu tarafından yapılan çalışma sonucu söz konusu komisyonun kurulmasında yardımcı olacak 14 tavsiyeyi içeriyor. Tavsiyeler İngilizce baş harfleri yan yana yazıldığında "HIZLI" anlamına gelen finansman, farkındalık, ölçek ve yetenek başlıkları altında gruplandı. Bu tavsiyelerin Avrupa Komisyonu'na Horizon 2020 programının devamı olarak tam teşekküllü bir Avrupa İnovasyon Konseyi kurulması yolunda ışık tutması bekleniyor.

Finansman, farkındalık, büyüme ve yeni yetenekler

Rapora göre çığır açan inovasyonlar, özellikle de derin teknoloji alanındakiler uzun bir süreçte büyük miktarda yatırım gerektiriyor. Bu tarz bir firnansmanın Avrupa'da yapılmadığına dikkat çekilen yazıda bunun büyük bir yanlış olduğu ifade ediliyor.

Raporda ayrıca farkındalığı artırarak Avrupa'nın en iyi inovatörleri cezbedecek, yerel ve sektörel ekosistemleri  bağlayacak bir atılımın gereğine değiniliyor.

Avrupa'nın küresel anlamda mücadele edebilmesi için kıtasal ölçekte düşünülmesi, Avrupalı girişimcilerin ihtiyaç duydukları finansmana erişebilmek için ABD'ye taşınmasının önüne geçilmesi gerektiği ifade ediliyor. Raporda Avrupa'da inovasyon konusunda örnek alınacak kişilerin ve liderlerin eksikliğine de değinilerek risk alma kültürünün yaygınlaştırılmasının önemi vurgulanıyor.

Uzmanlık eksikliği, kırılgan yatırım ortamı, mevzuat bariyerleri

Raporda Avrupa'da çığır açacak inovasyonların nadir görülmesinin nedenleri olarak üniversitelerin uzmanlık noksanlığı, girişimciliğe olumsuz bakış, kırılgan ve dağınık yatırım ortamı, ortak pazarın eksiklikleri, yetenekli kişilere erişim zorluğu, mevzuat bariyerleri gibi sorunlar sıralanıyor.

Oluşturulacak Avrupa İnovasyon Konseyi'nin sürekli bir öğrenme ve gelişme sürecinde olacağı belirtilen raporda, bu yönde başarı sağlanırsa sadece ekonomik anlamda kazanç sağlanmayacağı, aynı zamanda risk alma ve girişimcilik kültürünün oluşacağı belirtilerek, Avrupa'nın bu sayede Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yönünde lider haline geleceği ifade ediliyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.