Gıda Hattı

Avrupa Birliği gıda güvencesi acil durum planı

16 Aralık 2020, 16:30
Paylaş
Avrupa Birliği gıda güvencesi acil durum planı

Avrupa Birliği gıda tedariki ve gıda güvencesi konusunda oluşabilecek tehditlere karşı acil eylem planını görüşe açtı.

Avrupa Birliği, "çiftlikten çatala" stratejisi çerçevesinde oluşturduğu, Birliğin gıda tedarikinin ve gıda güvencesinin gelecekteki olası krizlerde kesintiye uğramaması için atılacak adımları sıralayan acil eylem planı, Avrupa Komisyonu sitesinde görüşe açıldı.

COVID-19 pandemisinden ve yakın geçmişte yaşanan diğer olaylardan çıkarılan dersler üzerine inşa edildiği ifade edilen plan, kriz zamanlarında uygulanacak prosedürleri içeriyor. Bunlar arasında Birliğin gıda güvencesine yönelik tehdit oluşturan olaylara etkin şekilde hazırlıklı olmayı ve zamanında aksiyon almayı sağlayacak bir AB kriz tepki mekanizması kurulması da yer alıyor.

gida-guvencesi-tarim-gidahattiEtkin bir krize hazırlık ve müdahale mekanizması

Taslakta etkin bir hazırlık ve müdahale mekanizmasının özellikleri şöyle sıralanıyor:

  • herhangi bir durumda uygulanacak politikaların Birlik çapında tutarlılığının sağlanabilmesi amacıyla koordine eylem ve diyaloğa odaklanılması
  • iyi uygulama örnekleri ve alınan derslerin paylaşılabileceği bir alan yaratılması
  • Mevcut AB ve uluslararası izleme kurum ve araçlarından edinilen bilgileri de içeren sağlam ve güncel bir kanıt havuzu oluşturulması
  • AB'nin gıda sistemine yönelik tehdit ve risklerin kesintisiz olarak değerlendirilmesi
  • uluslararası ortak ve örgütlerle yakın temas içerisinde bulunulması
  • paydaşlar ve kamuoyu ile şeffaf bir iletişim sağlanması

Koordinasyonun sağlanması için Avrupa Komisyonu ve üye ülkeler tarafından kalıcı bir forum oluşturulması planlanıyor. Bu oluşumda gıda tedarik zincirinin paydaşlarının da temsil edilmesi öngörülüyor. Forumun yapacağı çalışmalar sonucunda, daha iyi kriz yönetimi anlamında AB ve üye ülkeler düzeyinde koordinasyonu sağlamak üzere prensipler belirlenerek tavsiyeler oluşturulacak. Forum gıda sisteminin etkileneceği kriz zamanlarında hızla ve koordine bir şekilde müdahale edilebilmesi için anlaşmalar yapılmasına önayak olacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.