Gıda Hattı

AVM Yönetmeliği değişti. Büyükşehirlerin yetkisine tırpan!

17 Temmuz 2020, 08:34
Paylaş
AVM Yönetmeliği değişti. Büyükşehirlerin yetkisine tırpan!

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, büyükşehir olan yerlerde ilçe belediyelerinin mülkiyetinde ve sınırları içinde bulunan arsa üzerine inşa edilen karma AVM projelerinde yetki, ilçe belediyelerine geçti.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 17 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

avm-gidahattiKarma AVM projelerinde Büyükşehir Belediyelerinin yetkisi kalmadı!

Buna göre, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin “Alışveriş merkezinin projelendirilmesi ve ruhsatlandırılması” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının “Bu projede alışveriş merkezi ile birlikte başka yapıların bulunması projenin niteliğini değiştirmez.” şeklindeki son cümlesi yürürlükten kaldırıldı.

Aynı maddedeki bir diğer değişiklikle de;

“(3) Alışveriş merkezine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediyesine; diğer yerlerde belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde ilgili belediyelere, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında ise il özel idarelerine aittir.”

şeklindeki üçüncü fıkrasına da,

“Ancak büyükşehir olan yerlerde ilçe belediyelerinin mülkiyetinde ve sınırları içinde bulunan arsa üzerine inşa edilen ve konut sayısı işyeri sayısından fazla olan karma projelerde yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi ilçe belediyesine aittir.” cümlesi eklendi.

Böylece konut ve işyerlerinden oluşan karma AVM projelerinde Büyükşehir Belediyelerinin yetkisi, ilçe belediyelerine devredildi.

kanyon-avm-gidahattiPara cezası yetkisi, Bakanlıkta olacak

Yönetmeliğin “Denetim ve ceza hükümleri” başlıklı 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası da,

“(4) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezalarını uygulama yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık idari para cezası uygulama yetkisini, il müdürlüklerine devredebilir.”

şeklinde değiştirildi.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.