Gıda Hattı

Atıksuların tarımda kullanımında en büyük zorluk ne?

2 Mart 2020, 15:34
Paylaş
Atıksuların tarımda kullanımında en büyük zorluk ne?

Atıksuyun tarımsal sulamada yeniden kullanımında en büyük zorluk, atıksuyun nihai kullanıcıya ulaşana kadar istenilen miktar ve kalitede olması… AB Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından İtalya’da düzenlenen Çalıştayda, “Tasarımdan Uygulamaya” teması altında bu zorluğun üstesinden gelmek için yapılması gereken çalışmalar ve uygulamalar ele alındı.

Avrupa Birliği Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Tarımsal Sulamada Suların Yeniden Kullanımı Risk Yönetimi” Çalıştayı, İtalya’nın Ispra kentinde gerçekleştirildi. İtalya, Bulgaristan, Kıbrıs, İspanya, Fransa, Portekiz, Malta, Hırvatistan'dan konusunda uzman isimlerin katıldığı çalıştaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü adına Çevre Mühendisi Onur Altun da katıldı.

AB Komisyonu, su kıtlığı ile mücadele için suyun yeniden kullanımını destekliyor

AB Komisyonu tarafından düzenlenen çalıştay ve uygulamalarla, su kıtlığı ile mücadelede suyun yeniden kullanım uygulamaları destekleniyor. Döngüsel ekonomide suyun yeniden kullanımını teşvik etmek için bir dizi eylem önerilmiş bulunuyor. Bu kapsamda 28 Mayıs 2018 tarihinde suyun yeniden kullanım için asgari şartları belirleyen yönetmelik yayımlandı.

Ancak suyun yeniden kullanım planlarının oluşturulması ve hizmetler için teknik standartlar mevcut olmasına rağmen, ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki üye Devletlerin yetkilileri ile uygulayıcılar arasında, suyun yeniden kullanımı için güvenli uygulamaların benimsenmesinde zorluklar yaşanıyor. Bu yüzden, özel sektör temsilcileri, akademisyenler, araştırmacılar ve en önemlisi bütün kullanıcıları tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen kapsayıcı ve disiplinler arası bir süreç gerekliliği ortaya çıkmış durumda. Yapılan çalışmalar ve uygulamalar sonucunda suyun yeninden kullanım planları için uygun risk yönetiminin nasıl tasarlanacağı ve uygulanacağı konusunda uygulamalı bir rehberin gerekliliği ortaya çıktı.

Atıksuyun yeniden kullanımında, görüş farklılıkları, farklı uygulamalar, yasal durumlar (bazı ülkelerde konuyla ilgili kanun ve yönetmeliklerin olmaması), gerçeklik ve algı ve her ülkenin kendine özgü iklimsel durumları atıksuyun yeniden kullanımını sınırlıyor.

Atıksuyun tarımda kullanımı için rehber hazırlanacak

İtalya’daki Çalıştay, bu kapsamda, risk yönetimi çerçevesinin nasıl şekillendirileceğinin ana hatlarını veren rehber dokümana fikirler sunmayı ve bu konuda tartışmayı hedefledi.

Atıksuyun yeniden kullanımında en önemli unsur olan, atıksuyun nihai kullanıcıya ulaşana kadar istenilen miktar ve kalitede olması, zorlukların temelini oluşturuyor. Bu yüzden ana teması “Tasarımdan Uygulamaya” olarak belirlenen Çalıştayda, zorlukları aşmak için yapılması gereken çalışmalar ve uygulamalar masaya yatırıldı.

Oluşturulan interaktif gruplarda “Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında yapılan çalışmalarla, modüllerde tartışılan konuların başlıkları ve değerlendirmesi yapıldı.

Atıksuların tarımsal sulamada yeniden kullanımında öne çıkan konular

Buna göre;

Atıksu arıtma tesislerinin özellikle kurak dönemde su sıkıntısı çeken yerleşim yerleri ve/veya havzalar için sulama tesislerine entegrasyonu,

Arıtılacak atıksuyun bitki deseni, sulama suyu ihtiyacı, gübre ihtiyacı vb. durumlarına göre hem tasarım hem de işletme yöntemlerinin detaylarının ortaya çıkarılması,

Atıksu arıtma tesisi olmayan yerleşim yerleri için atıksu arıtma tesislerinin proses seçimlerinin sulama suyu ihtiyaçlarına göre seçilmesi,

Atıksu arıtma tesislerinde arıtılacak olan atıksuyun kullanıcıya ulaştırılana kadar işletme maliyet kalemlerinin belirlenmesi,

Atıksu arıtma tesisinde arıtılan atıksuyun depolama, dağıtım ve ürünün üretimine kadar sorumlu kurum ve kuruluşların belirlenmesi,

Havza bazında yapılan çalışmalarda olası kuraklıkla mücadele kapsamında sulama suyu ihtiyacının atıksu arıtma tesislerinde istenilen kalitede arıtılan atıksulardan karşılanması,

Sulama suyu yönetim planları ve atıksu arıtma tesisi yönetim planlarının bütünleşik çalıştırılması,

Sulama suyu yönetim planları ve atıksu arıtma tesisi yönetim planlarından sorumlu kurum ve kuruluşların belirlenmesi ve denetlenmesi,

Arıtılmış atıksuyun yeniden kullanımında yasal mevzuatın güncellenmesi,

Tesiste arıtılan atıksuyun kullanım önceliklendirmesi yapılırken çevre ve sağlık risklerinin ortaya konulması ve bu risklerin önüne geçecek çalışmaların yapılması, arıtılacak atıksuyun kullanıcıya iletilene kadar hem risk yönetimi hem de proses yönetimi açısından önemli başlıkları oluşturdu.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.